Nastavi na glavni sadržaj stranice

Razvoj inovativne platforme za digitalnu transformaciju poduzeća

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt će provesti InfoDom d.o.o zajedno s partnerom Fakultetom organizacije i informatike, Varaždin (FOI)

Kratki opis projekta

Tvrtka InfoDom d.o.o. zajedno s Fakultetom organizacije i informatike (FOI) planira razviti novu inovativnu platformu DEP (Digital Enterprise Platform) za digitalnu transformaciju poduzeća u energetskom sektoru. DEP platforma će omogućiti jednostavniju transformaciju poslovanja uz veću osjetljivost prema kupcima, kvalitetniju integraciju poslovnih procesa i agilniji poslovni model. Platforma će se sastojati od sustava koji će omogućiti interaktivnu vezu prema krajnjim korisnicima i kupcima energetskih usluga, kroz koju će imati stalan dotok podataka o navikama i potrebama svojih kupaca te će ih preko posebnih modula moći ugrađivati u svoje proizvode i usluge.

Ciljevi projekta

Opći cilj: Doprinijeti jačanju kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije u RH kroz učinkovitu suradnju s institucijama za istraživanje i razvoj.

Specifični cilj: Razviti inovativnu platformu za digitalnu transformaciju poduzeća uz jačanje kapaciteta tvrtke u istraživanje, razvoj i inovacije.

Očekivani rezultati projekta

  • Industrijsko istraživanje teoretskih osnova za razvoj alata za procjenu zrelosti poduzeća za digitalnu transformaciju
  • Analiza i razvoj modela za vertikalnu industriju
  • Modeliranje koncepata i arhitektura CESS (Customer experience support system) i IMS (Innovation management system) sustava
  • Modeliranje koncepata i arhitekture za poboljšanje korisničkog sustava
  • Razvoj prototipa CESS i IMS sustava i puštanje u eksperimentalni rad
  • Razvoj prototipa za poboljšanje korisničkog iskustva
  • Razvoj CESS i IMS proizvoda te implementacija u produkcijsko okruženje
  • Razvoj komponenti za poboljšanje korisničkog iskustva
  • Zaštita intelektualnog vlasništva
  • Promidžba i vidljivost projekta, interno i na tržištu

Video o projektu pogledajte ovdje.     

Ukupna vrijednost projekta: 9.141.226,62 kn
Iznos bespovratnih sredstava (HRK): 5.466.840,40 kn

Razdoblje provedbe projekta:  01. 09. 2017. – 31. 08. 2020.

Kontakt osobe za više informacija

Goran Marković, voditelj projekta
email: goran.markovic@infodom.hr

Mihaela Jurić, voditeljica Odsjeka za pripremu i provedbu EU projekata
email: mihaela.juric@infodom.hr

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranicama

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost tvrtke InfoDom d.o.o