Nastavi na glavni sadržaj stranice

Trebate pomoć?

Sustav za korisničku podršku jedinstvena je točka kontakta sa InfoDomovim Timom za korisničku podršku.

Namijenjen je korisnicima za jednostavno, brzo kreiranje i praćenje korisničkih prijava bilo da je riječ o zahtjevima, incidentima ili inicijativama za unaprjeđenja sustava koji se operativno koristi i za koji se pruža podrška.

Ključne vrijednosti sustava za korisničku podršku:

  • Usklađenost sa svjetskim standardima u upravljanju IT uslugama i kvalitetom: ITIL, ISO 20000, ISO 9001,
  • Brži i jednostavniji pristup informacijama te lakša komunikacija sa Timom za podršku,
  • Automatsko kreiranje novih zahtjeva za podršku izravno putem elektroničke pošte,
  • Interaktivna komunikacija s korisnicima u cilju detaljnije dijagnostike prijave i bržeg rješavanja iste,
  • Povijesnost komunikacije s korisnikom na svakoj prijavi vezano uz detaljnu dijagnostiku problema,
  • Uvid u status svih korisničkih zahtjeva za podršku,
  • Automatska obavijest mailom o rješenju prijave,
  • Brzo kreiranje izvješća putem izvoza prijava u Excel tablicu.

Korisnička podrška funkcionira na dvije razine. Prvu razinu podrške čini tim suradnika i specijalista za korisničku podršku, a drugu razinu podrške čine dedicirani poslovni i razvojni timovi. Prva razina podrške zaprima prijave, rješava ih, a ako to nije moguće učiniti na prvoj razini ista se prosljeđuje operativnom timu na daljnju obradu i rješavanje.

Sve upite i prijedloge vezane za InfoDom proizvode, usluge i korisničku podršku možete uputiti:

  • telefonom: 0800 222201

Rad korisničke podrške organiziran je u vremenu od 8:00 do 16:30, a sustav za korisničku podršku dostupan je 24/7. Sustavu je moguće pristupiti putem: