Nastavi na glavni sadržaj stranice

Digitalna transformacija strateški preduvjet za jačanje uloge javne uprave

Znanje

Kao vodeći ponuđač fleksibilnih digitalnih platformi za javni i privatni sektor već više od dva desetljeća osiguravamo postizanje poslovne izvrsnosti i ekonomske održivosti temeljenih na najboljim svjetskim i europskim standardima i dobrim praksama. Našim proizvodima i rješenjima, uz konzultantsku podršku, omogućavamo korisnicima ubrzanu digitalizaciju procesa i cjelokupnog poslovanja. Time osiguravamo i transparentnost u trošenju proračunskih sredstava, bolje upravljanje te veću učinkovitost i djelotvornost uz komunikaciju sa strankama putem digitalnih kanala.

>> Infodom rješenja za suvremenu javnu upravu

Iskustvo

Javna uprava ima stratešku snagu kojom će kroz vlastito djelovanje jačati ulogu Hrvatske na digitalnom europskom tržištu te ispunjavati ulogu transformacije života građana, poslovnih subjekata i društva u cjelini. U InfoDomu posjedujemo znanja i iskustva za uspješnu provedbu digitalne transformacije javnog sektora pružajući rješenja koja će omogućavati modernizaciju usluga javne uprave. Kako to postižemo? Digitalizacijom procesa uz implementaciju rješenja i proizvoda za elektroničko poslovanje tijela javne uprave uz osiguranje interoperabilnosti.

Naši proizvodi i rješenja osmišljeni su kao cjeloviti sustavi putem kojih se pružaju integrirane elektroničke javne usluge i komunikacija sa strankama putem digitalnih kanala. Koje vrijednosti donosimo korisnicima? Implementacijom rješenja i usluga omogućavamo učinkovito strateško upravljanje, operativnu efektivnost, ubrzanje poslovnih procesa temeljenih na digitalizaciji i interoperabilnost između svih dionika. Standardizacijom poslovnih procesa i uvođenjem integriranih e-usluga osiguravamo bržu provedbu i kvalitetu izvršenih poslova, jednostavnije i lakše izvješćivanje te monitoring uz zadovoljstvo svih sudionika procesa i mogućnost kontinuiranog unapređenja poslovanja. Našim korisnicima omogućavamo realizaciju ušteda, veću učinkovitost u radu i transparentnost u trošenju proračunskih sredstava.

Izvrsnost

U InfoDomu aktivno pratimo zbivanja u području transformacije javne uprave i sudjelujemo u strateškim nacionalnim inicijativama koje uključuju poslovni sektor čime povećavamo razinu vlastite poslovne izvrsnosti. Višegodišnje uspješne implementacije kontinuirano nadograđujemo naprednim i inovativnim rješenjima kako bismo tijelima javne uprave osigurali sveukupnost e-poslovanja i integraciju podataka. To potvrđuje i recentno iskustvo našeg korisnika cjelovite eGOP platforme, Grada Splita, kojom se omogućava digitalizacija i integracija ključnih poslovnih procesa grada: javne nabave, čime se osigurava veća transparentnost Grada u trošenju proračunskih sredstava, učinkovito i svrsishodnije upravljanje proračunom, ostvarivanje znatnih ekonomskih i poslovnih učinaka Grada te digitalne obrade predmeta i dokumenata po pravilima uredskog poslovanja i pružanja e-usluga prema građanima i poduzetnicima.

Potreba za digitalizacijom procesa nabave, ali i upravljanja financijskim tokovima izraženija je nego ikada. Standardizacija i digitalizacija poslovnih procesa od početka, odnosno od iskazivanja potreba ustrojstvenih jedinica, preko planiranja proračuna i nabave te provođenja postupaka nabave, do transparentnog trošenja i upravljanja proračunskim sredstvima preduvjet su za unapređenje poslovanja javne uprave. Naša rješenja pružaju integrirani pogled na cjelokupni proces trošenja proračunskih sredstava, omogućavaju učinkovitije i svrsishodnije upravljanje proračunom te ostvarivanje znatnih ekonomskih i poslovnih efekata.

eGOP rješenje za modernu javnu upravu

>> S eGOP Platformom od elektroničkog upravljanja do potpune digitalizacije poslovanja

Otvorena, modularna, visoko integrirana platforma eGOP osigurat će interoperabilnost i standardizaciju te uspostavu učinkovitog, suvremenog elektroničkog poslovanja javne uprave.

Objedinjuje četiri osnovne upravljačke funkcije:

 • upravljanje poslovanjem – potpora državnim dužnosnicima na upravljačkoj poziciji,
 • upravljanje poslovnim procesima – potpora državnim službenicima na operativnoj razini,
 • upravljanje komunikacijom sa strankama – građani i gospodarstvo, i
 • upravljanje dokumentacijom i državnim registrima.

Implementacijom eGOP Platforme ubrzavaju se poslovni procesi putem digitalizacije, objedinjuju se svi bitni podaci za poslovanje tijela javne uprave na jednom mjestu, unapređuje se obrada predmeta uz smanjenje administrativnih troškova. Organizacija je sposobna redovno obavljati svoje poslove i u uvjetima udaljenog rada, a otvaranjem e-usluga prema građanima i poduzetnicima, povećavajući njihovo zadovoljstvo i korisničko iskustvo.

SPIN@ rješenje za planiranje i izvršavanje nabave

SPIN@ je web sustav koji omogućava kreiranje planova potreba za robama i uslugama, odnosno iskazivanje vlastitih zahtjeva za sredstvima iz proračuna. Po donošenju državnog proračuna za njegove korisnike, odnosno po donošenju poslovnog plana za ostale obveznike Zakona o javnoj nabavi, SPIN@ omogućava kreiranje plana nabave te u skladu s njim registraciju svih tipova nabave, ponuda i ugovora, narudžbenica, kao i praćenje realizacije plana nabave.

SPIN@ je jedinstveno rješenje ako kvalitetno želite:

 • upravljati strukturom programa, projekata i aktivnosti,
 • upravljati katalogom strateških roba i usluga,
 • planirati potrebe,
 • planirati nabave,
 • provoditi nadmetanja,
 • upravljati postupcima javne nabave i dokumentacijom nadmetanja, i
 • ugovaranje i narudžbenice.