Nastavi na glavni sadržaj stranice

Od začetka ideje do njezine realizacije

Za koga je IMS (Innovation management system)?

IMS Platforma namijenjena je svima u organizaciji, a može se uključiti i cijeli ekosustav koji okružuje poduzeće (partneri, kupci, vanjski suradnici…). Tvrtke svih veličina koje imaju potrebu za strukturiranim inovacijskim procesima kao i „gamifikacijski“ pristup prikupljanja i razrade ideja prepoznat će IMS kao savršeni alat za postizanje svojih ciljeva.

Zašto upravljati inovacijama?

 • Kvalitetno upravljanje inovacijama omogućava održivi strateški razvoj kompanije
 • Strukturirano upravljanje inovacijama osigurava podizanje organizacijske kulture, podizanje razine znanja, uvođenje discipline i transparentnosti provođenja novih ideja u poduzeću kao i sinergiju svih internih procesa koji prate tijek razvoja, od začetka ideje do njezine realizacije
 • Kontinuiranim unapređenjem kvalitete proizvoda i poslovnih procesa unutar organizacije unapređuje se poslovanje tvrtke i postiže konkurentnost i agilnost na tržištu

Platforma koja osigurava učinkovito upravljanje inovacijama.

Zašto IMS?

IMS, kao sustav za upravljanje inovacijama, digitalna je platforma koja uspostavlja sinergiju između internih procesa koji prate tijek razvoja inovacije, od začetka ideje do njezine realizacije, jačajući na taj način inovacijsku kulturu organizacija i samih zaposlenika. Platforma, osim što transformira poduzeće na mnogim razinama i obuhvaća kompletan „inovacijski ekosustav“, ujedno osigurava organizacijama kvalitetnu pohranu i dijeljenje znanja i ideja unutar organizacije. IMS se oslanja na model gamifikacija, odnosno primjena elemenata i principa igara u kontekstu razvoja ideja. Na taj način poboljšava se angažman i motiviranost korisnika i posredno povećava organizacijska produktivnost.

Kako bismo pomogli da vaše ideje imaju stalno dostupne nove podatke o njihovom potencijalu, IMS koristi dostupne servise za provjeru trenda interesa za vašim idejama na svjetskoj ili lokalnoj razni (Google trends) kako bi se vizualiziralo kolika je potencijalna potražnja za njima. Također, platforma koristi najbolji svjetski AI engine kako bi kontinuirano provjeravala relevantne vijesti povezane s vašim idejama (prilike za njihovu implementaciji ili prijetnje od strane konkurencije) i pomaže vam da svoje ideje u pravom trenutku pretvorite u inovaciju („Next Big Thing“).

Koristi IMS-a

 • Izgrađen kolaboracijski alat za prikupljanje, evaluaciju i razmjenu ideja i znanja koji ostaju pohranjeni
 • Ojačano organizacijsko učenje 
 • Povećana motiviranost zaposlenika za uključivanje u razvojne projekte 
 • Smanjen odljev ključnih inovatora – motivacije kroz suradnju i nagrađivanje
 • Zaštićena ključna znanja od gubitka ili odlaska ljudi
 • Smanjena ovisnost o kreativnosti pojedinaca
 • Nerealizirana ideja ili neuspjela inovacija „čuva“ se za nove nadogradnje
 • Minimalizirani trošak izgubljenih prilika
 • Maksimalizirane uštede uslijed unapređenih internih procesa
 • Osigurana brza reakcija prema klijentima – reakcija na eksterne podražaje
 • Sustav vrednovanja i nagrađivanja – financijska korist za pojedinca, ali i organizaciju

Vrijednosti

 • Poboljšanje razmjene znanja, komunikacije i suradnje
 • Poticanje osobnog razvoja i izražavanja pojedinaca
 • Povećanje zadovoljstva zaposlenika i motivacija
 • Generiranje novih ideja i vrijednosti
 • Poticanje kolektivne kreativnosti
 • Povećanje produktivnosti prilikom kreiranja inovacija te, samim time, i povećanje kvalitete krajnjeg proizvoda
 • Ubrzanje procesa stvaranja inovacija i krajnjih proizvoda
 • Zadržavanje znanja u organizaciji i njegovog potencijala
 • Dokumentiranje ideja od začetka do realizacije 
 • Transparentnost znanja i pristupa postojećim idejama
 • Poboljšano planiranje i isporučivanje usluga/proizvoda u zadanim rokovima
 • Uključivanje ekosistema poduzeća u proces inoviranja
 • Identificiranje i ublažavanje poslovnih rizika
 • Osiguravanje rasta poduzeća/organizacije temeljem uspješno realiziranih inovacija

Nemojte dozvoliti da ideje ostanu samo u vašoj glavi. Potaknite zaposlenike na suradnju, razvijajte inovacijsku kulturu i njegujte inovativnost i izvrsnost. Kroz IMS svaka dobra ideja ima potencijal postati inovacija.

Započnimo!

Kroz razgovor o vašim potrebama predložit ćemo optimalno rješenje.