Nastavi na glavni sadržaj stranice

InfoDom započeo s provedbom EU projekta CEKOM sufinanciran iz EFRR/ERDF

Početkom svibnja 2020. s provedbom je započeo projekt  Centar kompetencija za digitalnu transformaciju prehrambene industrije na ruralnim područjima (CEKOM), sufinanciran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, konkretno Europskog fonda za regionalni razvoj.
InfoDom, kao prijavitelj i nositelj projekta, zajedno s partnerima, Zavod za informatičku djelatnost Hrvatske i Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu te Inovacijski centar Nikola Tesla kao suradnikom na projektu, ovim projektom cilja k stvaranju inkrementalnih i radikalnih inovacija nužnih za razvoj ruralnih područja koji su ključ razvoja gospodarstva, a proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja.

Razvojem, postignućima i rezultatima projekta pokrenut će se digitalna transformacija u prvom redu prehrambene industrije na ruralnim područjima te potaknuti gospodarski rast i povećanje konkurentnosti ruralnog / poljoprivrednog sektora. To bi trebalo rezultirati postignućima prvenstveno u povećanoj svjesnosti, vidljivosti i spremnosti prehrambene industrije na široku primjenu znanja i inovacija u proizvodnji hrane, uz visoku razinu sigurnosti. Cjelokupni rezultat trebao bi dovesti do povećane apsorpcije digitalnih tehnologija i Industrije 4.0 u ruralnim područjima, a time i do povećane konkurentnost subjekata u ruralnim područjima te ubrzanog društvenog razvoja i očuvanja naseljenosti.
Glavni ciljevi projekta su:

  • Unapređenje istraživačkog, inovacijskog i poslovnog okruženja te jačanje konkurentnosti prehrambene industrije kroz Reuse & Sharing, tehnološki razvoj, komercijalizaciju, primjenu inovacija i KET-a
  • Razvoj ekosustava – Single Point of Contact te brendiranje prehrambene industrije i proizvoda primjenom inovativnog dizajna i promidžbenih aktivnosti te utvrđivanje prioritetnih oznaka/standarda kvalitete
  • Razvoj ljudskog kapitala kroz unaprjeđenje znanja, sposobnosti i vještina te kontinuirano povećanje aktivnosti istraživanja i razvoja
  • Razvoj agrotehnoloških rješenja provedbom aktivnosti istraživanja i razvoja za efikasniju upotrebu resursa i učinkovitije poslovanje.

Radi stvaranja neophodnih preduvjeta za digitalnu transformaciju prehrambene industrije na ruralnim područjima, nužno je umrežavanje gospodarstva sa znanošću na nacionalnoj razini putem digitalne infrastrukture koja će nastati kao posljedica i rezultat istraživanja i razvoja iz ovog projekta. Interes za ulaganje u inovacijsku infrastrukturu proizlazi prvenstveno iz potrebe za uključivanje u vizionarske strateške planove budućeg razvoja društva i poslovanja u kojem više neće biti dovoljno funkcionirati na tradicionalan način već kao kompozicija udruženog djelovanja svih dionika, od državnih institucija, lokalne zajednice, sveučilišne zajednice i gospodarskih subjekata, sve do nevladinih udruga i samoorganiziranja stanovništva.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 13.140.060,37 HRK od kojih će se iz europskih sredstava sufinancirati 7.762.038,35 HRK (što je 61,5% prihvatljivih troškova). Projekt će trajati 32 mjeseca (do 4. siječnja 2023. godine).