Nastavi na glavni sadržaj stranice

InfoDom-ova inovacija iKNOWation na #EUvsVirus Pan-European Hackhaton-u

Tvrtka InfoDom d.o.o. dobila je pozitivnu ocjenu projekta „Razvoj novog i inovativnog proizvoda DEP (Digital Enterprise Platform)“, platforme za digitalnu transformaciju poduzeća, sufinanciranog iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. S ukupnom vrijednosti projekta u visini od 9.141.226,62 kuna, vlastita investicija tvrtke u razdoblju od tri godine iznosila je 3.674.386.22 kuna. Projekt je završen u predviđenom roku, te unatoč radu u uvjetima pandemije COVID-19, InfoDom je uspješno prošao završne evaluacije i dobio zeleno svjetlo za komercijalizaciju proizvoda.
 
Razvijena platforma omogućit će tvrtkama iz sektora energije i održivog okoliša, prehrambenog sektora te poljoprivrednog sektora korištenje digitalnih trendova, ubrzanu digitalnu transformaciju poslovanja te bržu komercijalizaciju proizvoda i usluga kroz kvalitetniju orijentaciju na svoje korisnike. U razvoju ove inovativne platforme, uz stručnjake InfoDoma, sudjelovali su i znanstvenici s Fakulteta organizacije i informatike, zahvaljujući kojima je nastao i publiciran znatan broj znanstvenih i stručnih radova. Time su postavljeni temelji kojima će znanstvena zajednica te realni sektor unaprjeđivati usluge usmjerene na krajnje korisnike. „Tijekom trogodišnjeg rada na projektu proveli smo industrijsko istraživanje teoretskih osnova za razvoj alata, analizirali konkretne poslovne potrebe, modelirali koncepte i arhitekture te razvili softverske modele platforme. Potom smo razvili prototip sustava i pustili ga u eksperimentalni rad. Rezultati su bili sjajni, što je potvrdilo naša predviđanja, a razvojni tim je u potpunosti realizirao postavljene ciljeve.“ istaknuo je voditelj projekta i član Uprave InfoDoma, Goran Marković.
 
DEP platforma u svojoj komercijalnoj fazi osiguravat će jednostavniju transformaciju poslovanja uz veću osjetljivost prema kupcima, kvalitetniju integraciju poslovnih procesa i povećanu poslovnu agilnost. Arhitektura platforme kroz četiri glavna sustava omogućavat će interaktivnu vezu prema krajnjim korisnicima i kupcima. Kontinuiranim prikupljanjem te analizom podataka o njihovim navikama i potrebama platforma kreira preporuke za unaprjeđenje proizvoda i usluga odnosno stvaranje novog proizvoda te preduvjete za inovacije.
 
Pri razvoju platforme poseban naglasak je stavljen na upravljanje cjelokupnim korisničkim iskustvom što je glavna zadaća CESS sustava (Customer Experience Support System). CESS omogućava široku integraciju sa postojećim poslovnim procesima, prvenstveno iz perspektive kupca, u svrhu što boljeg razumijevanja kulturološkog, funkcionalnog i emotivnog aspekta ponašanja kupaca, a sa ciljem povećanja ukupnog zadovoljstva koje postojeće kupce čini tzv. ambasadorima proizvoda, usluga ili brenda. Važan segment platforme čini C2C sustav (Customer to Customer) usmjeren prema razvoju i upravljanju digitalnim ekosustavima. Ovaj sustav omogućava uspješno upravljanje odnosima sa mikro i nano influencerima te ima za cilj povećanje stope konverzije prodaje. Kako je usmena predaja moćan marketinški alat, ima veći utjecaj nego klasično oglašavanje. Naime, kroz usmenu predaju vrši se prijenos iskustva od strane osoba koje su doživjele stvarno iskustvo prilikom konzumiranja nekog proizvoda ili usluge. Na taj način se budućim korisnicima smanjuje rizik od „loše kupnje“ i pritom, štede novac i vrijeme.
 
Platforma sadrži i IMS (Innovation Management System) sustav za upravljanje inovacijama, koji uspostavlja sinergiju između internih procesa koji prate tijek razvoja inovacije, od začetka ideje do njezine realizacije, jačajući na taj način inovacijsku kulturu organizacija i samih zaposlenika. Ovaj sustav tvrtkama omogućuje da svoj poslovni model brzo i stalno prilagođavaju promjenama na tržištu i to kroz integrirane sustave za optimizaciju poslovnih procesa. Osim što omogućuje transformaciju poduzeća na mnogim razinama i kompletan „inovacijski ekosustav“, IMS ujedno osigurava i kvalitetnu pohranu te dijeljenje znanja i ideja unutar organizacije.
 
Kompletnu platformu kao i odnos s korisnicima zaokružuje SC sustav (SelfCare System) pomoću kojeg krajnji korisnici mogu potpuno autonomno i digitalnim putem upravljati svojim odnosom s tvrtkom u svim fazama životnog ciklusa. Uzimajući u obzir vrijeme u kojem živimo te naglašenu potrebu da korisnici konzumiraju usluge na način i u vrijeme kada to njima najviše odgovara. Posebna snaga ovog sustava je što korisnici, osim eventualnih problema i poteškoća u radu s platformom, mogu predlagati i poboljšanja u svim aspektima odnosa s tvrtkom.  „Dok C2C sustav ubrzava prodaju, njezinu uspješnost kroz korisničko iskustvo mjeri CESS. Povratnim informacijama koje CESS omogućuje, dobivaju se indikacije za promjene kao i potencijalne inovacije koje će se generirati u IMS sustavu. SelfCare sustav kupcima omogućava samostalnu i izravnu interakciju sa vlasnikom platforme bilo da traži potporu za kupljene proizvode ili inicira novi zahtjev i potrebu.“ Pojasnio je Marković, zaključujući:  „Koncept ove cjelovite platforme koji je definiran još početkom 2017. godine, tek danas, u godini koju su obilježile snažne i dalekosežne promjene, pokazuje svoju punu snagu. Moduli i sustavi platforme koji se mogu koristiti cjelovito ili zasebno osigurat će našim korisnicima bržu sanaciju negativnih efekata postojeće krize, proširiti njihove potencijale te osigurati tranziciju postojećih poslovnih modela u potpuno digitalno poslovanje. Stoga puni optimizma krećemo u komercijalizaciju našeg rješenja.“
 
Video informacije o DEP projektu dostupne su na: https://youtu.be/HjJuiZzu-sE.