Nastavi na glavni sadržaj stranice

InfoDom Sarajevo održao tematsku radionicu sa predstavnicima svih upravnih nivoa iz Federacije BiH

Sarajevo, 25. siječnja 2019. – InfoDom Sarajevo je u sklopu projekta „Unapređenje informacionog sistema u Agenciji za državnu službu Federacije BiH, Agenciji za državnu upravu Republike Srpske i Pododjeljenju za ljudske resurse Brčko distrikta BiH“, u Swissotelu u Sarajevu održao tematsku radionicu sa predstavnicima svih upravnih nivoa iz Federacije BiH.

Konzorcij koji čine InfoDom i tvrtka Lanaco, potpisali su sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) 14. lipnja 2018. godine Ugovor o početku projekta, sa planiranim završetkom 14. prosinca 2019. godine. Sudionici su se pobliže upoznali sa ciljevima i svrhom projekta te u konstruktivnoj diskusiji sa predstavnicima Agencije za državnu službu FBiH ukazali na bitne segmente ovog projekta koji će unaprijediti upravljanje ljudskim resursima u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju javna uprava.

Projekt je podrška reformi javne uprave u BiH u segmentu izgradnje profesionalne i djelotvorne državne uprave, kroz povećanje primjene informacijskih tehnologija u procesima upravljanja ljudskim potencijalima i uspostavljanja suvremenog i transparentnog informacijskog sustava. Svrha projekta je osigurati efikasnije, modernije i pravovremeno upravljanje ljudskim potencijalima u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrkta BiH putem informacijskih tehnologija.