Nastavi na glavni sadržaj stranice

InfoDom omogućio potpunu digitalizaciju interne dokumentacije i procesa javne nabave Grada Splita

S 1. srpnjem 2020. godine uspješno je realiziran projekt integracije eGOP10 i SPIN@ u Gradu Splitu čime je u potpunosti digitalizirana javna nabava i interna dokumentacija unutar Gradske uprave. Na taj način Grad Split postao je jedna od rijetkih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj koja je digitalizirala sve aktivnosti gradskih službi u postupcima javne nabave. Time je osigurana veća transparentnost Grada u trošenju proračunskih sredstava, omogućeno znatno učinkovitije i svrsishodnije upravljanje proračunom te ostvarivanje znatnih ekonomskih i poslovnih efekata Grada.

 Grad Split višegodišnji je korisnik eGOP platforme za upravljanje poslovnim procesima uredskog poslovanja i digitalne arhive. Nadogradnjom postojeće platforme na novu eGOP10 verziju, s funkcionalnim unaprjeđenjima i infrastrukturom za razvoj e-Usluga i spajanje s komponentama državne informacijske infrastrukture, Gradu se pružila mogućnost proširenja standardnih modula za uredsko poslovanje i digitalnu arhivu dodatnim modulima kojima se omogućava kompletno upravljanje nabavom.

Implementacijom sustava za upravljanje financijskim tokovima i javnom nabavom – SPIN@ te njegovom integracijom s novom eGOP10 platformom, omogućen je integrirani pogled na cjelokupni proces trošenja proračunskih sredstava te kontrola nad procesima nabave. Sustav ujedno pruža podlogu i za unaprjeđenje okvira za razvoj sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru (FMC), što rezultira kvalitetnijim upravljanjem i unaprjeđenjem cjelokupnog poslovanja.

Sustav omogućava, osim digitalizacije upravljanja procesima nabave, ujedno i upravljanje katalozima roba, radova i usluga, kontrolu i ovjeru računa digitalnim putem te pravovremeno izvještavanje o utrošenosti proračuna.
https://gradonacelnik.hr/vijesti/split-potpuno-digitalizirane-javna-nabava-i-interna-dokumentacija-unutar-gradske-uprave/