Nastavi na glavni sadržaj stranice

Upravljanje ljudskim resursima u vrijeme COVID-19 krize

Za razliku od prethodnih kriza, Y2K u središtu koje je bio IT, i krize iz 2008. godine, koja je, u biti, bila financijska kriza, COVID-19 je ljudska kriza, u njezinom središtu je čovjek. Stoga je trenutna situacija samo naglasila važnost HR funkcije i u tom smislu će vjerojatno značiti njezinu prekretnicu. 

Talentirani pojedinci danas su, više nego ikada, strateški resurs, a u suvremenim poslovnim uvjetima, ljudi i znanje ključni su izvori konkurentske prednosti. Briga za zdravlje ljudi, balansiranje rada u uredu i od kuće te uključivanje ljudskih resursa kao strateškog resursa u sve planove i strategije, centralne su teme i donose konkurentsku prednost na tržištu. 

Digitalna transformacija, u pravilu, nadilazi trenutne sposobnosti i vještine koje organizacije posjeduju u korištenju digitalnih tehnologija. Analitičari koji se bave istraživanjem digitalne transformacije ističu kako većina takvih inicijativa propada zbog neodgovarajuće organizacijske kulture i nedostatka znanja i vještina zaposlenika.

Ključan preduvjet za postizanje poslovne agilnosti je kvalitetno upravljanje ljudskim potencijalima kao najvažnijim kapitalom svakog poduzeća. Pred poslodavcima i HR stručnjacima izazov je upravljanja zaposlenicima kroz osobni pristup u svakodnevnom radu, a kod zapošljavanja novih ljudi izazov je ne zanemariti postojeće zaposlenike. Transformacijski procesi u upravljanju ljudskim potencijalima moraju biti usmjereni na postizanje više razine rezultata pojedinaca i timova te poduzeća u cjelini.

Način na koji danas radimo, kao i samo radno mjesto, bitno se promijenio pod utjecajem modernih tehnologija. Baš zato uspješna poduzeća danas koriste moć mobilnih tehnologija kako bi podržala veću produktivnost i kolaboraciju među svojim zaposlenicima, istovremeno smanjujući rizike koji dolaze s davanjem slobode.

Za podršku u osnaživanju djelatnika i transformaciji kompanije InfoDom je kreirao jedinstvenu HCM (Human Capital Management) Platformu. Radi se o platformi koja omogućava jednostavno upravljanje svim HCM procesima, dakle od selekcijskog postupka do ukupnog upravljanja karijerom te omogućava i praćenje učinkovitosti, planiranje i kontrolu troškova.

Implementacijom cjelovite platforme za upravljanje ljudskim potencijalima moguće je postići nove vrijednosti. Primjerice, može doći do povećane angažiranost zaposlenika kroz dijeljenje ideja za unaprjeđenje poslovanja i kolaboraciju na rješavanju problema. Platforma poput ove omogućava i kontinuiranu izgradnju strateških kompetencija, sposobnosti i vještina zaposlenika, a pomaže i u razvoju i jačanju organizacijske kulture učenja i razvoja talenata. Svi zaposlenici imaju pristup zajedničkim resursima i mogu dijeliti znanje kroz jednu platformu, bilo kada i s bilo kojeg mjesta. Platforma pomaže i kod promicanja učenja, agilnosti, postavljanja ciljeva i razvoj karijera temeljem ostvarenih rezultata.

Briga za zdravlje ljudi, balansiranje rada u uredu i od kuće te briga oko ljudi kao strateškog resursa, centralne su teme i vjerojatno će još dugo dominirati poslovnim svijetom i nakon COVD-19 pandemije.