Nastavi na glavni sadržaj stranice

GRC FOOD e-Controller

Razvoj novog proizvoda za samoprocjenu regulatorne usklađenosti, procjenu zrelosti i kontroling za područje održive proizvodnje i prerade hrane – GRC FOOD e-Controller

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Kratki opis projekta

Organizacije iz područja prehrambene industrije imaju veliki izazov na koji način osigurati usklađenost svoga rada u skladu s velikom i opsežnom nacionalnom i EU zakonskom regulativom i standardima u područjima sigurnosti hrane (npr. CODEX Alimentarius, HACCP, ISO 22000). Često se interni procesi kontrole i upravljanja rizicima (skr. GRC – Governance, Risk, Compliance) unutar organizacija vode nestrukturirano i ad-hoc te su slabo digitalizirani.

Vodeći se tim problemima, tvrtka InfoDom d.o.o. će u okviru ovoga projekta razviti softversko rješenje koje će pomoći organizacijama u poslovanju hranom da svoje GRC procese vode na uređeni, strukturirani i digitalizirani način kroz primjenu metoda i alata za samoprocjenu regulatorne usklađenosti i mjerenja zrelosti vlastitih GRC funkcija unutar poduzeća za područje održive proizvodnje i prerade hrane.

Svrha projekta GRC FOOD e-Controller je osnažiti područje prehrambene industrije kroz digitalizaciju GRC funkcija, a rezultat će biti povećanje sigurnosti konzumacije prehrambenih proizvoda i jačanje zaštite zdravlja svih potrošača.

Ciljevi projekta

Opći cilj: Doprinijeti jačanju kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije uz jačanje njihove suradnje s institucijama za istraživanje i razvoj.

Specifični cilj: Povećati ulaganja i kapacitete tvrtke InfoDom d.o.o. u istraživanje, razvoj i inovacije te razvoj GRC portala za samoprovjeru usklađenosti sa zakonskom regulativom i procjene zrelosti u području sigurnosti hrane.

Očekivani rezultati projekta

  • Temeljno istraživanje teoretskih osnova za tehnologije i razvoj GRC i PEC alata
  • Analiza i razvoj GRC modela, metodologija za samoprocjenu, modela za procjenu zrelosti, modela vertikalne industrije i regulatornog okvira u području sigurnosti hrane
  • Oblikovanje (modeliranje) koncepata i arhitektura GRC i PEC sustava za sigurnost hrane
  • Razvoj prototipa generičkog GRC i PEC sustava
  • Razvoj GRC portala
  • Razvoj PEC proizvoda za nadzor procesa, projekata, rezultata i događaja s pripadnim monitoringom
  • Izvršena zaštita intelektualnog vlasništva
  • Provedena promidžba i vidljivost
     

Više o projektu saznajte na www.grcfood.eu.

Video o projektu pogledajte ovdje.

Ukupna vrijednost projekta: 1.492.732,30 kn
Iznos bespovratnih sredstava (HRK): 785.655,72 kn
Razdoblje provedbe projekta: 18. 12. 2016. – 18. 12. 2017.

Kontakt osobe za više informacija

mr. sc. Stjepan Bobinac, voditelj projekta
email: stjepan.bobinac@infodom.hr

Mihaela Jurić, voditeljica Odsjeka za pripremu i provedbu EU projekata
email: mihaela.juric@infodom.hr

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranicama

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost tvrtke InfoDom d.o.o