Proizvodi i usluge

Što?

Što? Kako? Za koga? 
Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću (eng. Information Security Management System – ISMS) pruža sistematičan pristup upravljanju osjetljivim informacijama kako bi ih zaštitio, a obuhvaća procese, informacijske sustave i zaposlenike.

Područje koje obuhvaća informacijska sigurnost integrira mnoge inicijative unutar korporativne strategije kako bi svaki element informacijske sigurnosti pružio optimalnu razinu zaštite. Takva integracija dolazi upravo kroz ISMS koji osigurava da su svi napori koordinirani kako bi se postigla optimalna sigurnost uz minimalna ulaganja. Zbog toga ISMS mora uključivati metodu procjene, zaštitne mjere, dokumentaciju i proces revizije.
Primjena međunarodne norme za ISMS, ISO/IEC 27001:2005, daje veliku prednost svakoj organizaciji na više razina:
  • Organizacijska razina: Predanost organizacije upravljanju informacijskom sigurnošću predstavlja garanciju učinkovitosti napora uloženog u sigurnost organizacije na svim razinama
  • Pravna razina: Sukladnost demonstrira da organizacija poštuje svu relevantnu pravnu regulativu koju obuhvaća njezino poslovanje
  • Operativna razina: Upravljanje rizikom vodi k boljem poznavanju informacijskih sustava, njihovih slabosti i načina njihove zaštite.
  • Komercijalna razina: Vjerodostojnost i pouzdanost organizacije pred klijentima, dioničarima i partnerima povećava se s dokazom ozbiljnosti pristupa zaštiti informacija. Certifikacija može pružiti odskok organizacije iznad konkurencije.
  • Financijska razina: Smanjenje troškova vezano uz sigurnosne prijestupe i moguće smanjenje premija osiguranja
  • Ljudska razina: Unapređivanje osvještenosti zaposlenika vezano uz sigurnosnu problematiku i njihove odgovornosti unutar organizacije