Partnerski program

Centar kompetencija za digitalnu transformaciju prehrambene industrije na ruralnim područjima (CEKOM)

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj


 
Kratki opis projekta s ciljevima:
Kroz aktivnosti I&R stvorit će se digitalni ekosustav agrotehnoloških rješenja za uspješnu komercijalizaciju CEKOM rezultata koji se odnose na razvoj mehanizama efikasnijeg korištenje resursa, primjene znanja i inovacija u proizvodnji, preradi i distribuciji hrane. Sustav će povezivati međusobno komplementarne skupine poduzeća, ljudi i/ili stvari koje dijele standardizirana rješenja. Stvorit će se 8 novih proizvoda na tržištu koji će biti zaštićeni žigovima. Osigurat će se zadržavanje postojećih i zapošljavanje novih djelatnika te povećanje prihoda od prodaje za oko 20%.


Partneri na projektu:
Partner 1: Zavod za informatičku djelatnost Hrvatske
Partner 2: Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

 
Suradnik na projektu:
Inovacijski centar Nikola Tesla

 
Očekivani rezultati:
Razvojem, postignućima i rezultatima projekta za sve sudionike će se pokrenuti digitalna transformacija u prvom redu prehrambene industrije na ruralnim područjima i potaknuti gospodarski rast, povećanje konkurentnosti ruralnog / poljoprivrednog sektora koje će rezultirati postignućima prvenstveno u povećanoj svjesnosti, vidljivosti, spremnosti kao u povećanju baze znanja i posljedično inovativnosti na strani korisnika usluge. Opravdanost CEKOM projekta je vidljiva iz postignuća CEKOM:
  • I. Povećana apsorpcija DT i Ind. 4.0 u ruralnim područjima
  • II. Povećana konkurentnost subjekata u ruralnim područjima
  • III. Ubrzan društveni razvoj i očuvanje naseljenosti
 
Ukupna vrijednost projekta: 13.140,060,37 kn
Iznos bespovratnih sredstava (HRK): 7.762.038,35 kn
 
Razdoblje provedbe projekta:  04.05.2020.-04.01.2023.
 

Kontakt osobe za više informacija:

Domen Verdnik, voditelj projekta
email: domen.verdnik@infodom.hr  
 
                        
Mihaela Jurić, voditeljica Odsjeka za pripremu i provedbu EU projekata
email: mihaela.juric@infodom.hr


 
Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranicama:http://www.strukturnifondovi.hr
 https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/
 

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost tvrtke InfoDom d.o.o