Partnerski program

Razvoj inovativne platforme za digitalnu transformaciju poduzeća

 
 

Razvoj inovativne platforme za digitalnu transformaciju poduzeća

 
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 
Projekt će provesti InfoDom d.o.o zajedno s partnerom Fakultetom organizacije i informatike, Varaždin (FOI)


 
Kratki opis projekta:

Tvrtka InfoDom d.o.o. zajedno sa Fakultetom organizacije i informatike (FOI) planira razviti novu inovativnu platformu DEP (Digital Enterprise Platform) za digitalnu transformaciju poduzeća u energetskom sektoru. DEP platforma će omogućiti jednostavniju transformaciju poslovanja uz veću osjetljivost prema kupcima, kvalitetniju integraciju poslovnih procesa i agilniji poslovni model. Platforma će se sastojati od sustava koji će omogućiti interaktivnu vezu prema krajnjim korisnicima i kupcima energetskih usluga, kroz koju će imati stalan dotok podataka o navikama i potrebama svojih kupaca te će iste preko posebnih modula moći ugrađivati u svoje proizvode i usluge.
 

Ciljevi projekta:

Opći cilj: Doprinijeti jačanju kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije u RH kroz učinkovitu suradnju s institucijama za istraživanje i razvoj.

Specifični cilj: Razviti inovativnu platformu za digitalnu transformaciju poduzeća uz jačanje kapaciteta tvrtke u istraživanje, razvoj i inovacije.
 
 
 Očekivani rezultati projekta:
 
  • industrijsko istraživanje teoretskih osnova za razvoj alata za procjenu zrelosti poduzeća za digitalnu transformaciju
  • analiza i razvoj modela za vertikalnu industriju
  • modeliranje koncepata i arhitektura CESS (Customer experience support system) i IMS (Innovation management system) sustava
  • modeliranje koncepata i  arhitekture za poboljšanje korisničkog sustava
  • razvoj prototipa CESS i IMS sustava i puštanje u eksperimentalni rad
  • razvoj prototipa za poboljšanje korisničkog iskustva
  • razvoj CESS i IMS proizvoda te implementacija u produkcijsko okruženje
  • razvoj komponenti za poboljšanje korisničkog iskustva
  • zaštita intelektualnog vlasništva
  • promidžba i vidljivost projekta kako interno tako i na tržištu

  
Ukupna vrijednost projekta: 9.141.226,62 kune
Iznos bespovratnih sredstava (HRK): 5.466.840,40 kuna

Razdoblje provedbe projekta:  od 01.09.2017. do 31.08.2020.


Kontakt osobe za više informacija:

Goran Marković, voditelj projekta
email: goran.markovic@infodom.hr
                                                               
Mihaela Jurić, voditeljica Odsjeka za pripremu i provedbu EU projekata
email: mihaela.juric@infodom.hr
 

 
Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranicama:

 
http://www.strukturnifondovi.hr
 http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779


Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost tvrtke InfoDom d.o.o