Press

InfoDom Grupa razvija sustav za Crnogorski CEDIS

Nakon uspješno odrađenog projekta izdvajanja Operatera distributivnog sistema izvan Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) te osnivanja novog pravnog subjekta na tržištu pod imenom Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica (CEDIS), tvrtka InfoDom dobila je posao razvoja Poslovnog informacijskog sustava (PIS) za novoosnovanu tvrtku CEDIS. 
 
Kao dio EPCG-a, CEDIS je koristio zajednički Poslovno informacijski sustav koji se sastoji od Oracle E-Business Suite ERP sustava i ostalih specijaliziranih rješenja razvijenih od strane tvrtke InfoDom. 

Cilj novog projekta je fizičko razdvajanje instanci EPCG-a i CEDIS-a, čišćenje određenog skupa povijesnih transakcija na obje instance shodno naputcima Regulatora i poslovnim odlukama obje kompanije, implementacija i razvoj novih aplikacija i funkcionalnosti te postavljanje podatkovne sabirnice (ESB) kao temelj komunikacije među softverskim rješenjima i prema vanjskim subjektima.
 
Projektom su obuhvaćena sva područja standardnih Poslovnih rješenja, od procesa Nabavke do plaćanja, Upravljanja tokovima novca, Upravljanje financijama, Usklađenja sa Regulatorom i vanjskim subjektima na tržištu, Upravljanja ljudskim resursima, Upravljanje utuženjima te Upravljanja investicijama i održavanjima imovine.
 
Između ostalog Projekt obuhvaća i realizaciju dodatnih modula za potrebe CEDIS-a: 
  • Upravljanje datim kreditima, 
  • Upravljanje primljenim kreditima, 
  • Upravljanje utuženjima za neovlaštenu potrošnju električne energije,
  • Obračun i fakturiranje priključenja na distributivnu mrežu,
  • Podatkovna sabirnica (Enterprise service bus),
  • te dodatne funkcionalnosti u okviru postojećih modula za Upravljanje projektima investicija i investicijskih ulaganja.
Projekt je započet u lipnju 2017. godine i ukupno će trajati 9 mjeseci, a vodit će se prema Oracle Unified Method (OUM) metodologiji.