Press

InfoDom na konferenciji o digitalnom poslovanju e-biz2017

27. ožujka 2017. - U Plaza Event Centru otvorena je konferencija o digitalnom poslovanju e-biz2017 s ciljem da se osvijesti važnost digitalnog poslovanja i potpomogne njegovo ubrzano uvođenje u Hrvatskoj.


 
Darko Bosnar održao je predavanje na temu Governance nad interoperabilnošću B2B procesa i digitalnih kanala: ESIP platforma te naglasio da su se zbog sveopće digitalizacije poslovanja stekli uvjeti da se poduzećem može upravljati kao organičkim sustavom te se na taj povećavaju soft kapitali: ljudski, organizacijski, intelektualni i relacijski kapital.
Osim standardnih vrijednosnih lanaca i BPM procesa dugoročni opstanak i konkurentnost poduzeća ovisi o razvoju ekosustava odnosno o tokovima vrijednosti i interakciji poduzeća sa njegovom poslovnom okolinom. Integrirano upravljanje kontaktima s okolinom i generiranje konkurentske prednosti iz takvog pristupa, ključno je pitanje poslovanja. Upravljanje digitalnim kanalima i prometom digitalnih sadržaja, u elektroničkim dokumentima i transakcijama time postaje inicijalni problem digitalne transformacije poduzeća.
Javna uprava je promet digitalnih sadržaja precizno uredila zbog osjetljivosti i važnosti pravnih postupaka državne uprave i pravosuđa, kroz sustave kao što su e-Građani i e-Poslovanje. EU je na tom području također donijela niz standarada i platformi. Privatni sektor također mora na sličan način urediti to pitanje, jer su uspješne tvrtke ujedno dobavljači javne uprave i izdaju im B2G e-Račune, tako da se ti standardi i protokoli mogu iskoristiti za B2B razmjenu analogno B2C-u.
Poduzeća u privatnom sektoru imaju portale radi prisutnosti na Internetu i razmjenu elektroničkih dokumenata te koriste društvene mreže za razmjenu različitih, dominantno nestrukturiranih sadržaja. Kod tog je kritično da se poslovno relevantni sadržaji strukturiraju i učine strojno čitljivi.
Osim portala koji predstavljaju „Single Point of Contact“ (SPC) za ljudsku interakciju, potrebno je osigurati SPC i za strukturirane M2M („Machine to Machine“) sadržaje kroz integriranu platformu. Takva platforma mora osigurati integrirano upravljanje svim digitalnim kanalima: portal, mobilni kanali, Cloud, M2M, Social Networks.
ESIP platforma omogućava pokretanje poslovnih procesa te digitalne isporuke uz osiguranu strojnu čitljivost podataka, čime se omogućava primjena naprednih aplikacijskih tehnika i umjetna inteligencija. Svaka digitalna razmjena sadržaja ostavlja „audit trag“ što omogućava kontrolabilnost i korištenje u pravnim pitanjima poslovanja poduzeća s njegovom okolinom.

 

 
Goran Marković govorio je o digitalnoj transformaciji u praksi, Dual Digital Enterprise-u, gdje se u uvjetima brzih i velikih promjena digitalno poduzeća ne može voditi isključivo na klasičan investicijski način, dugoročno planiranje pa nakon toga dugi investicijski ciklus, već da poduzeće mora postupati agilnije: definiranje vizije i dugoročnih strateških ciljeva, ali implementacija u manjim iteracijama, paralelno sa strateškim inicijativama, tako da se što prije počnu ostvarivati konkretni rezultati (QuickWins).

Na panelu o digitalnoj transformaciji, koju je moderirao prof. dr. sc. Slavko Vidović, sudjelovali su kao panelisti: Winton Afrić (Sveučilište u Splitu), Goran Marković (InfoDom), Nino Kurtalj (Elma Kurtalj), Mile Pavlić (Sveučilište u Rijeci), Jasna Tingle (Carnet) i Domagoj Jurjević (HAKOM). 
Na panelu se raspravljalo o prednostima i nedostacima digitalizacije, što digitalna transformacija nije, zašto se ne provode strategije digitalne transformacije u Republici Hrvatskoj i koliko je uopće važna digitalizacija za opstanak na tržištu.
 

 
Darko Gulija održao je radionicu na temu EU / CEN norme i preporuke. Usvajanjem Europske norme za semantički podatkovni model osnovnih elemenata elektroničkog računa CEN EN 16931 započinje rok definiran EU direktivom 2014/55/EU o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi.
Na radionici su predstavljeni sastavni dijelovi norme, obzirom da se direktivom uvodi obveza spremnosti svih obveznika Zakona o javnoj nabavi za prijem strukturiranih elektroničkih računa sukladnih navedenoj normi.