Press

InfoDom na Liderovoj konferenciji Javna nabava – Vodič kroz nova pravila


 
7. veljače 2017. - U hotelu Panorama održana je Liderova konferencija o javnoj nabavi pod naslovom „Javna nabava – Vodič kroz nova pravila“.

S novim Zakonom o javnoj nabavi značajno se mijenja i cjelokupni sustav javne nabave. Uvode se novi postupci javne nabave, unose izmjene u postojećim postupcima, a očekuju se i veliki pomaci u odabiru dobavljača u smislu naglaska na ekonomski najisplativiju ponudu umjesto fokusa na najnižu cijenu kao isključivi faktor.

Cilj konferencije je institucijama koje su obavezne provoditi postupke javne nabave te poduzetnicima - dobavljačima koji se javljaju na javna nadmetanja - predstaviti nove odredbe zakona.
 

 
Darko Gulija iz InfoDom-a je održao predavanje na temu "Governance javne nabave: Smart nabavom do fiskalne odgovornosti". Istaknuo je da pozornost treba usmjeriti na to kako cjelokupnim postupkom end-to-end javne nabave ostvariti gospodarsku svrhu javne nabave i zadovoljiti zahtjeve fiskalne odgovornosti. Pri tome je bitno osigurati da javna nabava bude usklađena sa strategijom tvrtke/institucije i da kroz zakonit i transparentan postupak omogući postizanje kvalitete i unaprjeđenje ukupnog poslovanja, umjesto fokusiranja samo na provođenje postupaka javne nabave (koji trebaju biti samo alat za postizanje ciljeva).

Da bi nabava postala "smart", mora osigurati zadovoljavanje stvarnih potreba za kvalitetnim, inovativnim i ekološki orijentiranim predmetima nabave od dobavljača u koje ćete se moći pouzdati - uz istovremeno zadržavanje ekonomske učinkovitosti sukladno najboljim EU praksama.

InfoDomova SPIN@ platforma osigurava učinkovito i transparentno upravljanje kompletnim procesom integrirane javne nabave uz uključivanje svih potrebnih dionika.

Standardizacija kataloga roba, radova i usluga te standardizacija obrazaca i kompletne dokumentacije vezane za pojedine vrste/predmete nabave potiče upravljanje znanjem i razvoj kompetencija unutar organizacije. SPIN@ olakšava provedbu nabave omogućavajući upravljanje kompletnim postupkom potpuno elektronički, bez ispisa i fizičkog kolanja dokumenata u organizaciji i uz integraciju s Elektroničkim oglasnikom javne nabave i internim sustavima upravljanja poslovnom dokumentacijom. Implementirane nadzorne funkcije sustava osiguravaju odgovornim osobama detaljno praćenje tijeka realizacije svake pojedine nabave, ugovora, okvirnog sporazuma te racionalno planiranje i gospodarenje sredstvima uz usmjeravanje sredstava za postizanje ciljeva javne nabave i zadovoljavanje zahtjeva fiskalne odgovornosti.

Dakle, paradigma se pomiče sa jednostavnog "mehaničkog" provođenja procesa javne nabave na strateško upravljanje nabavom, koja u obzir uzima tehnologiju (kao podršku za učinkovito i transparentno provođenje procesa), ali i kompetenciju (kako upravljati znanjem o nabavi i razviti napredne specifikacije i modele nabave) i organizaciju (kako uključiti sve dionike, a managementu dati točne i pravovremene informacije u realnom vremenu) kao "soft kapitale".

Na kraju, naglasio je da uvođenje e-Nabave ukupno poslovanje mora maknuti od papira. Istaknuo je važnost tehnologije koja mora poticati digitalnu transformaciju i standardizaciju cjelokupnog poslovanja, gdje integrirana platforma za javnu nabavu razmjenjuje strukturirane podatke s ostalim poslovnim sustavima i osigurava ostvarivanje efekata primjene elektroničkog poslovanja.