Press

InfoDom na Savjetovanju o sigurnosti informacijskih sustava

  

U organizaciji Zavoda za sigurnost informacijskih sustava održana je konferencija Savjetovanje o sigurnosti informacijskih sustava u hotelu Antunović.

Ovogodišnje Savjetovanje primarno je posvećeno kibernetičkoj sigurnosti (engl. cyber security), odnosno podizanju razine obrane od prijetnji koje dolaze iz kibernetičkog prostora (engl. cyber space).

Osnovna svrha Savjetovanja informiranje je čelnika i stručnih djelatnika državnih tijela, jedinica lokalne i područne samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima o novostima i trendovima u tehničkim područjima informacijske sigurnosti kao i upoznavanje s razvojnim planovima Zavoda za sigurnost informacijskih sustava usmjerenih podizanju razine sigurnosti informacijskih sustava u Republici Hrvatskoj u cjelini.

U okviru programa, prezentaciju pod naslovom „Kibernetička sigurnost kao komponenta zaštite upravljačkih dijelova svih kritičnih infrastruktura“ održao je Hrvoje Sagrak, uz koautorstvo Domena Verdnika i Sanje Vukušić Jerman iz InfoDoma. Sagrak je izlagao o posebnim karakteristikama kritičnih infrastruktura i da su konsolidirani i uređeni poslovni procesi preduvjet za primjenu procedura kibernetičke sigurnosti, o stanju pravnog i regulatornog okvira u RH i EU, trendovima i sve većoj važnosti definiranja procedura i arhitekture kibernetičke sigurnosti u okviru enterprise arhitektura pri čemu posebnu važnost u javnom sketoru ima i EIRA Europska referentna arhitektura interoperabilnosti. Naglašena je potreba normiranja upravljačkih dijelova sustava kritičnih infrastruktura, u smislu sigurnosne certifikacije i izdavanja licenci za rad.
 
Savjetovanje je namijenjeno čelnicima državnih tijela, jedinica lokalne i područne samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima koja u svom djelokrugu koriste klasificirane i neklasificirane podatke, odnosno savjetnicima za informacijsku sigurnost te voditeljima i djelatnicima ustrojstvenih jedinica u tim tijelima i pravnim osobama koji se bave informacijskom sigurnošću.