Press

InfoDom Grupa realizira ICT projekte u sklopu prilagodbi na tržištu električne energije u Crnoj GoriU sklopu prilagodbi novoj regulaciji tržišta električne energije u Crnoj Gori i poslovnim odlukama Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić (EPCG), kompanija InfoDom d.o.o. iz Zagreba sudjeluje na realizaciji dva ICT projekta.
 
Prvi projekt se odnosi na centralizaciju svih Elektrodistribucija (16 Elektrodistribucija po gradovima i Direkcija Elektroprivrede) i svođenje svih funkcija na jednu Elektrodistribuciju (Operater distributivnog sistema – ODS). Obuhvaća i realizaciju prve faze funkcionalnog i računovodstvenog razdvajanja Elektroprivrede CG i Operatera distributivnog sistema (prema Direktivi 2009/72/EZ Europskog parlamenta i Vijeća). Projekt je započeo krajem 2015. godine i u potpunosti je realiziran u lipnju 2016. godine.
 
Drugi projekt se odnosi na izdvajanje Operatera distributivnog sistema izvan Elektroprivrede CG i osnivanje novog pravnog subjekta na tržištu pod imenom Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica (CEDIS). Projekt je započet u lipnju 2016. godine i plan završetka projekta je u prosincu 2016. godine.
 
Projektima su obuhvaćene prilagodbe svih područja standardnih Poslovnih rješenja, od procesa Nabavke do plaćanja, Upravljanja tokovima novca, Upravljanje financijama, Usklađenja sa Regulatorom i vanjskim subjektima na tržištu, Upravljanja ljudskim resursima i Obračunom plaća, Upravljanja investicijama i održavanjima imovine te razdjelom imovine i ostalih vlasničkih i pravnih pitanja između EPCG i CEDIS-a.
 
U realizaciji projekata InfoDom je nastupio u ulozi konzultantske tvrtke, implementatora te sistem integratora. Rezultat projekata je prilagodba postojećih softverskih rješenja Oracle E-Business Suite i ostalim specifično razvijenih aplikacija za potrebe EPCG i CEDIS-a.
 
„Izuzetno nam je drago da su nam Elektroprivreda i CEDIS ukazali povjerenje da im naša kompanija bude podrška u realizaciji njihovih poslovnih zahtjeva već duži niz godina. Uzevši u obzir kratke vremenske rokove, visoke rizike i prioritete za realizaciju navedenih projekata, smatram da uspjeh projekata leži na odličnoj suradnji timova, Direkcije za ICT Elektroprivrede, poslovnih korisnika i tehnologa EPCG, CEDIS-a i InfoDoma“ – rekao je Vlatko Opačak, PMP, InfoDomov voditelj projekta i arhitekt rješenja.