Press

INFOFEST 2016: Digitalna transformacija industrija i izgradnja digitalnih poduzeća


Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije u suradnji sa InfoDom Grupom u okviru ovogodišnjeg INFOFEST-a održali su okrugli stol na temu: “Digitalna transformacija industrija i izgradnja digitalnih poduzeća” u Staklenoj dvorani hotela “Avala&Villas”, u Budvi.

U uvodnom dijelu govorili su prof.dr.sc. Slavko Vidović (InfoDom), Sandra Veličković (Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije), dr. Dijana Kovačević (Ekonomski fakultet, UCG), Nenad Vraneš (Čikom d.o.o.), Mihailo Gluščević (EPCG) i Dušan Radušinović (M:tel).

Na okruglom stolu govorilo se o digitalnoj transformaciji gospodarstva i ciljevima koji su zacrtani Strategijom informacionog društva do 2020. godine, kao i o preporukama Svjetskog ekonomskog foruma i EU za digitalnu transformaciju industrija.

Naglasak je bio da se promjene moraju dogoditi na nacionalnoj razini i da se mora sveukupno osvijestiti koji značaj ima digitalna transformacija za društvo općenito.
Ujedno i fakulteti moraju biti uključeni u ovaj proces preobrazbe, i još dodatno ulagati u mlade i obrazovanje.

Sudionici okruglog stola suglasni su da je Crna Gora spremna za procese digitalne transformacije i slažu se da je potrebno održati konferenciju na tu temu.