Press

Održan seminar „Kako brzo i učinkovito osigurati standardiziranu primjenu korištenja elektroničke pošte u službenoj komunikaciji?“

 
 
 
Budući je Zaključkom Vlade dan rok od 30 dana za uspostavu elektroničke kontaktne točke u pisarnicama svih tijela države uprave, a Uredba o uredskom poslovanju je detaljnije regulirala kako se postupa s pošiljkama zaprimljenima putem elektroničke pošte, stvoreni su preduvjeti za značajno ubrzanje poslovnih procesa kao i za ostvarenje značajnih ušteda u troškovima, kako obrade tako i same otpreme akata.

Svrha seminara je bila pokazati izazove koji se mogu pojaviti prilikom realizacije ovog Zaključka, te prezentirati moguća rješenja.

Više na www.ilba.eu