Press

Kosovsko izaslanstvo u posjetu Republici Hrvatskoj

U okviru implementacije projekta Svjetske banke za sustav elektroničke javne nabave na Kosovu organizirano je studijsko putovanje Republici Hrvatskoj u periodu od 6. do 10. srpnja 2015. Sudionici tog studijskog putovanja bili su predstavnici Regulatorne komisije za javnu nabavu, Ministarstva za financije te Ministarstva javne uprave. Kosovskom izaslanstvu, koje je predvodio dr. sc. Ilaz Duli, član Upravnog vijeća Regulatorne komisije za javnu nabavu, domaćin je bio prof. dr. sc. Slavko Vidović, direktor InfoDoma.

U sklopu studijskog putovanja Kosovska delegacija posjetila je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo uprave i Narodne novine d.d.

U Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, kao velikom naručitelju u sustavu javne nabave RH, predstavljeno je upravljanje javnom nabavom u Ministarstvu, iskustva sa SPIN-om te prednosti povezivanja s riznicom i financijsko praćenje realizacije nabave.

U Ministarstvu gospodarstva, nadležnom za upravljanje javnom nabavom RH, održan je sastanak u Upravi za sustav javne nabave (USJN) na temu iskustava prilagodbe zakonodavstva Republike Hrvatske direktivama EU, izazova u implementaciji novih direktiva iz 2014. godine, suradnje s Narodnim novinama d.d. u upravljanju Elektroničkim oglasnikom javne nabave (EOJN) te izgradnje organizacijskih kapaciteta za podršku sustavu javne nabave.

S predstavnicima Ministarstva uprave razgovaralo se o pitanjima zakonodavnog okvira u području državne informacijske infrastrukture te su predstavljeni projekti Vlade Republike Hrvatske, za čiju koordinaciju i  implementaciju je zaduženo Ministarstvo uprave: Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav, projekt e-Građani te Metaregistar.

Tijekom posjete Narodnim novinama d.d., predstavljena je uloga Narodnih novina d.d. u sustavu Javne nabave, kao i usluge koje pružaju Naručiteljima i Ponuditeljima, organizacijski izazovi i suradnja s USJN, organizacija HelpDesk-a, suradnja s dobavljačem te izazovi koji očekuju EOJN u budućnosti, uključujući prilagođavanje novim EU direktivama.

Studijsko putovanje zaključeno je  „wrap-up“ sastanakom u InfoDomu s analizama i diskusijom uz završne preporuke i zaključke.