O nama

Tvrtka

Poslovni fokus

Poslovni fokus InfoDom Grupe su usluge za strategijsko upravljanje i transformaciju poslovanja te usluge za integraciju ICT rješenja temeljem upravljanja poslovnim procesima, upravljanja znanjem i upravljanja programima i projektima.

Poslovne vrijednosti za korisnike orijentirane su na povećanje produktivnosti, bolje korištenje resursa, smanjenje troškova i smanjenje poslovnih rizika.

Korisnici proizvoda i usluga su iz područja gospodarstva i javnog sektora.

InfoDom Grupa podržava kompletan ciklus stvaranja vrijednosti kod korisnika: od konzaltinga za strategijsko upravljanje, vođenje programa i projekata, implementacija ICT rješenja, informacijska sigurnost te revizija poslovanja.  


Eko sustav

Operacije InfoDom Grupe pokrivaju tvrtka iz Zagreba, Sarajeva i Ujedinjenog Kraljevstva te mreža partnerskih kompanija u zemljama u kojima InfoDom nema vlastite tvrtke.
Razvoj proizvoda i usluga te suradnja s kupcima temelji se na generičkim modelima i metodologiji svjetskih institucija: Business Process Management Institute, TeleManagement Forum, Knowledge Management Consortium International i Project Management Institute.

U Republici Hrvatskoj suradnju u ekosustavu InfoDom Grupe čini suradnja s gospodarskim korisnicima, s tijelima državne uprave, sa nacionalnim institucijama te strateškim poslovnim partnerima i grupacijama.

Proizvodi i usluge InfoDom Grupe temelje se na alatima i metodologijama IBM-a, Software AG-a, Microsofta i Oracle-a kod kojih InfoDom ima najvišu razinu certificiranih partnerstva.


Organizacijski kapacitet i kultura

Stvaranje vrijednosti temelji se na sposobnostima certificiranih stručnjaka, na poslovnim procesima orijentiranim na efikasnost, učenje i inovacije te na virtualnim organizacijama specijalističkih timova vođenih svjetskim metodologijama.

Razvoj karijere pojedinca, motivacija i praćenje osobnog učinka su oslonac za postavljanje osobne odgovornosti pojedinca za uspješnost. 

Upravljanje kvalitete podržano je QMS sustavom, a u uvođenju je i Europski EFQM sustav upravljanja poslovnom izvrsnošću.

  • ISO 9001:2015 Sustav za upravljanje kvalitetom – naša briga o kvaliteti InfoDomovih proizvoda i zadovoljstvu klijenata. Certificirani poslovni procesi: reinženjering poslovnih procesa, projektiranje informacijskih sustava, razvoj i održavanje programske opreme i upravljanje projektima.
  • ISO/IEC 27001:2013 Sustav za upravljanje informacijskom sigurnosti – svojim korisnicima garantiramo najvišu razinu sigurnosti pri isporuci aplikacijskih usluga putem Interneta te im jamčimo kontinuitet praćenja i stalna unaprjeđenja informacijske sigurnosti.
  • ISO 20000:2011 Sustav upravljanja uslugama u informacijskim tehnologijama - pokriva ključne procese u životnom ciklusu usluga: od planiranja i budžetiranja, nadzora nad proizvodnjom usluge, do informacijske sigurnosti, upravljanja dobavljačima, incidentima, upravljanja procesom izmjena i isporuke postojećih i novih usluga te ispunjenja SLA uvjeta. Uvođenjem ovog standarda dokazujemo konzistentan pristup i učinkovito upravljanje IT uslugama koje pružamo našim korisnicima te usklađenost sa najboljim svjetskim praksama.
  • ISO 15489-1:2016 Records management certificirana platforma:
eGOP 10.x – eGovernance and Operations Platform
Platforma za: upravljanje zapisima, pismenima, dokumentima i spisima te pravilima postupanja i kontrolnim listama; vođenje procesa i generiranje javnih registara; razmjenu dokumenata i poruka pomoću sabirnice; digitalnu arhivu; vođenje metaregistra; MDM i upravljanje odgovornostima
GDPR@eGOP10.x
Sustav za podršku procesima provedbe GDPR uredbe te za potporu radu službenika za zaštitu podataka (DPO) na Platformi eGOP 10.x
eServices@eGOP10.x
Sustav za integraciju i interoperabilnost kompleksnih digitalnih usluga na Platformi eGOP 10.x (moduli ePodnesak, eGovernance - Registar ovlasti i ovlaštenika, eOtprema, konektori na državnu informacijsku infrastrukturu (DII), FINA eRačun konektor, ZUP IT konektor)Osnivač / član društva:
  • Prof. dr. sc. Slavko Vidović, jedini član

Osobe ovlaštene za zastupanje:
  • Hrvoje Sagrak, predsjednik Uprave
  • Ivan Barbarić, član Uprave
  • Goran Marković, član Uprave
     


Osnovni podaci:
 
Naziv tvrtke: InfoDom d.o.o. za telematiku, trgovinu i građenje
Predsjednik Uprave: Hrvoje Sagrak
Sjedište:
A. Žaje 61, 10000 Zagreb
Poslovni uredi:
A. Žaje 61/I, 10000 Zagreb
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 080043540
MB:
1321943
OIB

PDV identifikacijski broj: 
99054430142

HR99054430142
Godina osnivanja:
1993.
Struktura vlasništva:
100% privatno
Osnivački kapital:
780.000 Kn
Temeljni kapital:
2.227.800,00 kn, uplaćen u cijelosti
Broj stalno zaposlenih:
80+
Ugovorni vanjski suradnici:
12
 
Račun tvrtke:

Zagrebačka banka d.d., Zagreb
 
Erste & Steiermarkische bank d.d., Rijeka
 


IBAN HR4323600001101479507
SWIFT ZABAHR2X

IBAN HR4224020061100529747
SWIFT ESBCHR22
 
 

Zaštita osobnih podataka

Temeljem članka 37. i članka 39. Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), Hrvoje Brdarić, imenovan je Službenikom za zaštitu podataka.
 
Kontakt:
 
InfoDom d.o.o.
n/r Službenika za zaštitu podataka
Andrije Žaje 61
10 000 Zagreb