Press

Održan ILBA seminar „Upravljanje inovacijama u organizaciji“

26. veljače 2015. u organizaciji ILBA poslovne akademije za inovacije i vodstvo održan je seminar na temu upravljanja inovacijama u organizaciji.

Voditelj seminara bio je Ratko Mutavdžić, osnivač i direktor tvrtke PROJEKTURA, savjetodavne kompanije koja radi s tehnologijama u nastajanju i implementacijama istih u organizacijama i korporacijama.

Na seminaru su predstavljene mogućnosti koje organizacija može koristiti kako bi uvela inovativne prakse i potakla kreativnost pojedinaca i timova u izgradnji poslovnih rješenja i traženju novih poslovnih modela.
Seminar je bio namijenjen svima koji razmišljaju o korištenju inovativnih pristupa i drugačijih metodologija istraživanja i razvoja.

Boris Blumenschein, izvršni direktor ILBA Akademije tom prigodom je naglasio: „U sklopu  programa Upravljanje znanjem i inovacijama, ILBA poslovna akademija ove će godine održati čitav niz edukativnih i stručnih skupova, a upravo pokrećemo grupu (Community) na poslovnim društvenim mrežama s ciljem okupljanja ljudi koje ove teme zanimaju.“