Press

Revitalizacija i nadogradnja sustava HRT Transporti


Sustav Transport koristio se do 2011.g. kada su zbog neodržavanja nastali razni tehnički i funkcionalni problemi. S obzirom da je HRT postao svjestan koristi koje im je sustav pružao kada je bio potpuno operativan početkom 2014. godine InfoDom je napravio analizu servera, baze i snimku zatečenog stanja sustava.

Radovi su se odvijali u dvije faze:
 1. U prvoj fazi nakon dobre suradnje ključnih korisnika sustava i odjela informatike HRT-a, te InfoDomovih stručnjaka riješeni su svi tehnički i funkcionalni problemi i sustav je ponovno zaživio sa svim funkcionalnostima koje su bile inicijalno implementirane.
 2. Drugu fazu koju su odradili InfoDomovi stručnjaci možemo podijeliti u dva dijela:
2.1. Nadogradnja infrastrukture,
2.2. Nadogradnja funkcionalnosti sustava.

Nadogradnjom infrastrukture sustav je prebačen na najnoviju Oracle tehnologiju koja omogućuje daljnje razvijanje sustava i njegovu integraciju sa drugim sustavima, a obuhvatila je sljedeće radove:
 • Prebacivanje kompletnog sustava na novo virtualno okruženje,
 • Instalaciju nove baze podataka Oracle 11gR2,
 • Sustav je podignut na novu verziju Oracle Forms-a 11g,
 • Instalaciju novog aplikacijskog server WebLogic 11g.
Nakon prebacivanja sustava na novu infrastrukturu sustav je nadograđen sa novim funkcionalnostima:
 • Sučelje za prihvat i automatsko kreiranje rezervacije za vožnju iz drugih sustava
 1. Kreiranjem veze prema sustavu Partis (sustav planiranja proizvodnje u HRT-u) omogućeno je automatsko kreiranje rezervacije za vožnju, a ovom nadogradnjom olakšan je i pojednostavljen posao svim djelatnicima HRT-a koji koriste vozni park
 • Modul za obradu podataka i praćenje ENC potrošnje    
      2. Ovom nadogradnjom omogućen je uvoz troškova cestarine sa stranica HAC-a i njihovo sustavno praćenje po putnom nalogu, zaposleniku, mjestu troška i organizacijskoj jedinici
 • Izvještaj za praćenje i obračun troškova goriva koji omogućuje analizu troškova goriva prema vrsti vozila, zaposleniku, šifri emisije i mjestu troška.
 • Izvoz i priprema troškova cestarine po putnom nalogu, zaposleniku, mjestu troška i organizacijskoj jedinici za knjiženje u SAP-u
Ovim nadogradnjama sustava osigurana je i financijska korist koja višestruko nadmašuje trošak investicije, a očituje se u pogledu boljeg upravljanja i praćenja troškova voznog parka, boljeg korištenja vremena zaposlenika koji koriste sustav i vozni park, te mogućnošću integracije sustava sa drugim sustavima kao što je GIS sustav za praćenje vozila u realnom vremenu. Ova nadogradnja se  planira u budućnosti i omogućiti će dodatnu optimizaciji troškova korištenja voznog parka.

Aplikacijski sustav Transport obuhvaća evidencije:
 • Registra vozila,
 • Registra vozača,
 • Upravljanja voznim parkom,
 • Rezervacija za vožnju,
 • Naloga za vožnju,
 • Naloga za održavanje vozila,
 • Administracije sustava,
 • Izvještajnog sustava,
 • Korištenja INA Kartica,
 • Praćenje troškova goriva
 • Praćenje troškova cestarine.

Prednosti koje sustav donosi za tvrtku su višestruke. Aplikacijski sustav Transport osigurava pravovremene informacije potrebne za učinkovito upravljanje voznim parkom, smanjuje troškove održavanja vozila (po prevezenom kilometru, težini, osobi…), osigurava kvalitetnije i pravovremeno održavanje vozila, čime se osigurava veća raspoloživost i korištenje postojećeg voznog parka, smanjuje potrebu za angažiranjem vanjskih vozila boljim rasporedom vlastitih vozila, smanjuje rizike (kvar vozila, nezgode i sl.) omogućava bolje održavanje, kvalitetnije provodi poslovna pravila i kontroling mehanizama,  brže reagira u hitnim situacijama.

Za uspješnu realizaciju ovog projekta i uspostavljanja dobrih odnosa sa HRT-om zaslužni su InfoDomovi stručnjaci Mario Vidaček, Josipa Nikić i Vlado Leskovar pod konzultantskim vodstvom Maria Karakaša.