Press

Započet projekt SISSI za sanitarnu inspekciju Ministarstva zdravlja RH

Ministarstvo zdravlja RH je u suradnji s tvrtkom InfoDom, započelo projekt izgradnje Središnjeg informacijskog sustava Sanitarne inspekcije (SISSI). 
Glavni cilj projekta je ispunjenje strateškog cilja Vlade, odnosno uspostava sustava u kojoj se postiže pojačana zaštita javnozdravstvenog interesa te poboljšanje kvalitete života i zdravlja ljudi. 
 
SISSI će se temeljiti na implementaciji ekspertnog informacijskog sustava e-Inspektor i platforme koja će omogućiti uspostavu svih registara u nadležnosti sanitarne inspekcije i jedinstvenog sustava za upravljanje inspekcijskim nadzorom te uspostavu baze znanja za potporu odlučivanju i ujednačavanju inspektorskih praksi.
Generalno, projektom će se postići povećanje efikasnosti inspektora i rada inspekcije službe na terenu, koja bi za rezultat imala preventivnu i poboljšanu zaštitu zdravlja građana od zaraznih bolesti, ionizirajućih i neionizirajućih zračenja te povećanje zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe.