Poslovne funkcije

Financije i revizija

Za poslovnu funkciju financija unutar organizacija InfoDom nudi Oracle financije, dio e-Business Suite.
Uz veliko iskustvo naših konzultanata u razvoju i implementaciji informacijskih sustava, omogućujemo korisniku da implementacijom eBS-a dobije optimalno rješenje za svoje potrebe. Više o Oracle Financials pročitajte ovdje


Revizija poslovanja neke tvrtke ili institucije je aktivnost neovisnoga, objektivnog uvjeravanja i konzultiranja, osmišljenog kako bi se povećala vrijednost organizacije i poboljšalo njezino poslovanje. Ona pomaže organizaciji da ostvari svoje ciljeve tako što unosi sustavan i discipliniran pristup vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizikom, kontrole i upravljanja.

 

U današnje doba munjevitog razvoja informacijskih sustava, velika većina tvrtki, pa tako i banaka, čuva svoje informacije o poslovanju u elektroničkom obliku. Sve transakcije se bilježe, zapisuju po tablicama u nekoj bazi podataka. Tako se u današnjem informatiziranom svijetu pojavila potreba za alatima koji bi bili sposobni obrađivati ogromne količine podataka u bazama, kontrolirati transakcije, identificirati anomalije u takvim elektroničkim podacima.

Kako ističe ugledni američki časopis “Internal Auditor Magazine”, propast Enrona potakla je interne kontrolore na razmišljanje i poduzimanje većih koraka. Sada su pod pritiskom kako bi odigrali još veću ulogu u jačanju interne kontrole i upravljanja, pružajući svojim tvrtkama širu, dublju analizu podataka u pravo vrijeme. To je drastično promijenilo vrstu softvera za kojom su revizori posezali. Mišljenje je kako revizori trebaju provesti vrijeme rješavajući iznimke u svojim podacima, prije nego pronalazeći ih omogućavaju odlazak iznad rutinske politike i preuzmu više “dodatne vrijednosti” na odgovornosti, uključujući i menadžerski rizik.
Procjenjuje se da će 6% prihoda organizacija biti izgubljeno u ovoj godini kao rezultat prijevara zaposlenika. Transakcijska analiza jedan od najsnažnijih načina otkrivanja prijevara unutar organizacije. Temelji se na radu sa skupinom indikatora za otkrivanje potencijalnih prijevara. Potreba je da se analiziraju i testiraju sve transakcije prema parametrima koji označavaju indikatore prijevare, a ne samo manji uzorak.
 
Informatička rješenja u ovom području poslovanja moraju ponuditi pouzdana rješenja kojima se može pristupiti, analizirati i uspoređivati i vrlo velike količine transakcijskih podataka. Analitička tehnologija može se koristiti za otkrivanje anomalija i izoliranje grešaka unutar transakcijskih podataka koji potkopavaju poslovne procese i financijske rezultate. Rezultat: sveobuhvatan uvid u slabosti kontrole i potencijalne poslovne rizike, omogućujući pouzdane odluke i brži odgovor na organizacijske, tržišne i regulatorne promjene.
 
InfoDom u svom portfelju nudi slijedeće proizvode:
 
 
Galileo
Galileo - sustav upravljanja revizijom -  Sveobuhvatni je sustav potpuno integriranih modula koji mogu biti usklađeni kako bi zadovoljili sve potrebe internih revizora, od strateškog planiranja, upravljanja revizijom i resursima, praćenje statusa izvršenja posla, do automatskog generiranja dokumentacije kao rezultat revizije. Sustav pokriva područja:
°         Planiranje i praćenje aktivnosti
°         Upravljanje resursima/osobljem
°         Sustav radnih dokumentacija (mogućnost offline rada)
°         Praćenje preporuka i generiranje revizorskih izvješća
°         Upitnici nakon izvršene aktivnosti
°         Izvješća, KPIs i MI statistike
°         i dr.
 
Magique
Magique Risk Manager je sustav potpuno integriranih modula grupiranih u slijedeće module: (1) registar rizika, (2) upitnici, (3) sustav izvještavanja o incidentima / operativnim gubicima, (4) praćenje aktivnosti, (5) izvješća.
Upravljanje rizicima kroz Magique sustav obuhvaća:
         Mapiranje organizacijske strukture
         Procjena rizika
         Analiza i praćenje procesa i pod-procesa
         Sažetak ciljeva i rizika
         Evidentiranje i upravljanje događajima / operativni gubitci
         Nadzor, indikatori i statistike
         Signalizirajuće oznake (Traffic light) i “heat map” izvješća
         Ključni rizici i identifikacija kontrola
         Analiza trenda
         Analiza revizije naspram poslovanja
         Praćenje statusa
         i dr.
 
U potpunosti kompatibilan sa Sarbanes Oxley zahtjevima, COSO, COCO, Turnbull and Basle principima.
 
Galileo/Magique su proizvodi engleske tvrtke Horwath White Hill Ltd., a InfoDom je partner od 2007. godine.
 
 Reference na području revizije:
 
Državni ured za reviziju, Hrvatska narodna banka, Zagrebačka banka, Croatia Airlines, OTP banka, T-Hrvatske telekomunikacije, Kaufland, Volksbank, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstvo financija, te Centralna banka BiH u Bosni i Hercegovini.