Press

Sudjelovanje InfoDoma u danima otvorenih vrata Državnog ureda za središnju javnu nabavu

Na poziv Državnog ureda za središnju javnu nabavu, direktor InfoDoma, prof. dr.sc. Slavko Vidović je održao prezentaciju  platforme za upravljanje javnom nabavom e-SPIN. U usporedbi s drugim ponuđenim rješenjima, InfoDomov proizvod e-SPIN se pokazao sveobuhvatnim, potpuno prilagođen aktualnim propisima u Hrvatskoj i EU. Ujedno, dugogodišnje iskustvo u velikom broju različitih sudionika javne nabave rezultiralo je izvrsnim poznavanjem izazova s kojima se korisnici svakodnevno suočavaju. Pravovremeno opredjeljenje za modernizaciju postupaka javne nabave kroz e-Tendering, elektroničke dražbe, e-Sourcing i e-Račun u javnoj nabavi pokazalo se je punim pogotkom, jer su ovo “vruće” teme i kod najrazvijenijih zemalja članice EU. 

Posebna pažnja posvećena je ubrzanju poslovnih procesa, smanjenju troškova nabave, postizanju boljih uvjeta nabave uz smanjenje različitih vrsta rizika. Sustav je primjenjiv za vrlo male naručitelje putem Cloud rješenja, bez potrebe za vlastitom instalacijom i infrastrukturom. Za veće korisnike, najbolja je opcija vlastita instalacija, potpuno integrirana s drugim sustavima (financije, računovodstvo, skladišno poslovanje).

Dodatne funkcionalnosti ova platforma pruža za objedinjene javne nabave više naručitelja (zdravstvo, pravosuđe, prosvjeta i sl.).
e-SPIN daje velike prednosti i ponuditeljima u javnoj nabavi, od automatizacije pretraživanja njima zanimljivih postupaka, do podrške za pripremu elektroničkih ponuda uz korištenje digitalnog potpisa i vremenskog žiga. Na razini cijele države, najvažniji učinci su: povećana transparentnost, bolje korištenje javnih sredstava te povećanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva, kako na domaćem, tako i na stranom tržištu.