Press

InfoDom uspješno zaključio projekt Analize, modeliranja i unaprijeđenja poslovnih procesa u AKD-u

InfoDom je 26. rujna 2013. godine sa Agencijom za komercijalnu djelatnost sklopio „Ugovor o pružanju usluga analize, modeliranja i unaprjeđenja poslovnih procesa“. BPM tim, u sastavu: Slavko Vidović, Anita Lovrić, Boris Blumenschein, Dario Srića, Amalija Ikšić, Tajana Repulec, pod konzultantskim vodstvom Ante Vidovića, uspješno je zatvorio projekt početkom travnja 2014.
 
U svrhu postizanja što veće efikasnosti i ostvarivanja kompetitivnih prednosti, kompanije moraju, kao što upravljaju svojim resursima i financijskim sredstvima, efikasno upravljati i vlastitim poslovnim procesima. Ključni menadžerski alat za efikasno upravljanje vlastitim poslovnim procesima jest radni okvir za upravljanje poslovnim procesima uključujući BPM politiku, metodologija upravljanja poslovnim procesima te postupak modeliranja propagiran kroz cijelu organizaciju uz edukaciju vlasnika procesa i djelatnika za vođenje repozitorija.
 
Za razliku od funkcionalnog pogleda, koji organizaciju promatra vertikalno po funkcijama, procesni pogled odnosno Upravljanje poslovnim procesima (BPM) daje uvid u međuodnose i horizontalnu interakciju poslovanja organizacije u cjelini.
Standardizacija i upravljanje poslovnim procesima su ključan i nužan imperativ svake kompanije.
Standardizacija poslovnih procesa kroz uspostavu repozitorija AS-IS procesa ima za svrhu podizanje efikasnosti samih procesa te optimalnog upravljanja resursima i financijskim sredstvima kompanije.
Upravljanje poslovnim procesima je temeljno menadžerska disciplina, ali primjena poslovnih procesa i promjena modela rada kompanije uključuje svakog zaposlenika. To znači da su modeli poslovnih procesa zapravo integrativni faktor i strategijski resurs, odnosno predstavljaju procesno znanje kompanije kao njezinu konkurentsku prednost.
 
Promjene u okruženju organizacije neizostavno djeluju i na procese unutar organizacije, stoga su neizbježne promjene, unapređenja i informatizacija procesa kroz TO-BE model i evaluaciju mogućih prijedloga poboljšanja.
 
Važniji efekti za kompaniju koja uvodi BPM :
 
- standardizacija i uređenost poslovnih procesa radi lakšeg upravljanja usmjerenog na strategiju kompanije,
- integracija hijerarhijskih poslovnih funkcija u horizontalne E2E procese,
- povećanje brzine procesa prema kupcima, dobavljačima i interno,
- smanjenje troškova te optimizacija uporabe resursa kompanije,
- osiguranje regulatorne usklađenosti,
- smanjenje operativnih rizika,
- olakšano širenje znanja u organizaciji te omogućavanje primjene svjetskih referentnih modela poslovanja
- olakšani kontroling i upravljanje bazirano na KPI-jevima i sustavno vođenom CPM-u.