Poslovne funkcije

Nabava

Sustav nabave može se smatrati jednim od najsloženijih, najosjetljivijih i najodgovornijih postupaka kojeg obavlja jedna organizacija. I manja greška u postupku može značiti poništenje neke nabave što kao posljedicu ima višemjesečni zastoj projekta/ aktivnosti ili uopće onemogućuje realizaciju nekog projekta/ aktivnosti u proračunskoj godini.
 
Zakon o javnoj nabavi donešen je 3. listopada 2007. i objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 110/07 te je stupio na snagu 1. siječnja 2008. godine.
 
Zakonom o javnoj nabavi uređuju se postupci javne nabave svih vrijednosti, nadležnosti tijela nadležnog za sustav javne nabave i Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, te pravna zaštita u vezi s postupcima javne nabave.
 
Kao informatičko rješenje za planiranje i izvršenje nabave, InfoDom nudi:
 
1. SUSTAV SPIN@ – sustav za planiranje i izvršavanje nabave
 
SPIN@ je sustav koji omogućava informatiziranu primjenu i provedbu Zakona o javnoj nabavi, odgovarajućih odrednica Zakona o proračunu i pripadnih provedbenih propisa.

Namijenjen je državnim i drugim tijelima koja su korisnici proračuna: tijela državne vlasti RH, jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama koje su obveznici primjene Zakona o javnoj
nabavi te svim organizacijama koje žele efikasno upravljati procesima nabave.

 
Sustav SPIN@ se već uspješno koristi u državnoj upravi Republike Hrvatske. Ovaj sustav prezentiran je Državnom uredu za reviziju, Uredu javne nabave Vlade RH i Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave koji su ga ocijenili u potpunosti usklađenim sa Zakonom o javnoj nabavi.
 
Implementacijom sustava SPIN@ korisnici mogu jednostavno, učinkovito i transparentno upravljati strukturom programa, projekata i aktivnosti, postupkom javne nabave i dokumentacijom nadmetanja, te puno lakše, jednostavnije i brže izrađivati planove potreba i planove nabave za svako slijedeće razdoblje. Detaljno implementirane nadzorne funkcije sustava, pomažu odgovornim osobama lakše praćenje tijeka realizacije plana nabave i svake pojedine nabave.
 
Uz osnovne funkcionalnosti upravljanja procesom javne nabave, nakon implementacije, sustav SPIN@ korisnicima također omogućava povećanje financijske efikasnosti, bolju orijentiranost na strategijski management praćenjem realizacije programa, projekata i aktivnosti, te smanjenje rizika od ljudskih pogrešaka.
 
2. Oracle nabava

Za poslovnu funkciju prodaje unutar organizacija InfoDom nudi Oracle nabava/prodaja kao dio e-Business Suite.
Uz veliko iskustvo naših konzultanata u razvoju i implementaciji informacijskih sustava, omogućujemo korisniku da implementacijom eBS-a dobije optimalno rješenje za svoje potrebe. Više o Oracle nabava/prodaja pročitajte ovdje