Press

InfoDom d.o.o. Sarajevo i u 2013. godini nalazi se među vodećima u IT reviziji u BiH

Infodom d.o.o. Sarajevo i u 2013. godini nalazi se među vodećima u IT reviziji u BiH.
Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine je u siječnju 2012. godine izdala Odluku o minimalnim standardima za upravljanje informacijskim sistemima u bankama. Ovom odlukom se sve banke u Federaciji BiH obvezuju da obavljaju eksternu IT reviziju jednom godišnje (za banke sa aktivom preko 500 milijuna KM) ili jednom u tri godine (za banke sa aktivom manjom od 500 milijuna). IT reviziju po odluci mogu obavljati samo stručne osobe sa dokazanim iskustvom u IT reviziji, a po prihvaćanju ponude i odabiru revizora, banka mora konačnu suglasnost u pismenoj formi dobiti i od same Agencije za bankarstvo FBiH.
Infodom d.o.o. Sarajevo je prepoznao adekvatnu priliku u ovoj Odluci imajući u vidu i činjenicu da aktualno zapošljava dva certificirana revizora informacijskih sistema (CISA). 
Povjerenje obavljanja usluga IT revizije iskazano Infodomu Sarajevo je započeto još u 2012. godini od strane najvećih banaka u BiH kako slijedi:

•             Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina
•             Sparkasse Bank d.d. Sarajevo
•             Sberbank d.d. Sarajevo
•             Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo
•             Komercijalno Investiciona banka d.d. Velika Kladuša

Agencija za bankarstvo FBiH je odobrila InfoDom eksperte kao kompetentne IT revizore, i po završetku samih revizija i po pregledu konačnih izvještaja nije imala primjedbi na iste. Zahvaljujući odličnom i kvalitetnom poslu kojeg su prepoznale same banke, InfoDom je obnovio ugovore o IT reviziji sa bankama za 2013. godinu. Projekt je uspješno završen pod vodstvom Aldine Bibović te članovima tima Arminom Šabićem i Alanom Ćatićem.
Značajno je spomenuti da je od 7 velikih banaka u Federaciji BiH, koje su obvezne sprovoditi eksternu IT reviziju svake godine, Infodom Sarajevo d.o.o. sklopio ugovor sa 3 banke.