Press

U suradnji s Narodnim novinama razvijen sustav e-Tendering

U skladu sa Strategijom elektroničke javne nabave Vlade Republike Hrvatske 2013-2016, InfoDom je u suradnji s Narodnim novinama razvio sustav za provedbu potpuno elektronički podržanog postupka javne nabave, tzv. e-Nadmetanje (engl. e-Tendering). Zajedno s prethodno razvijenim sustavima elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN), sustavom za elektroničke dražbe, provedbu e-Koncesija i napredne usluge pretraživanja i pretplata, Republika Hrvatska je uspostavila jedan od najnaprednijih nacionalnih portala za javnu nabavu u Europskoj uniji. Da je tome tako, svjedoči i verifikacija prema kriterijima objavljenim u studiji o sličnim portalima u svim zemljama članicama, koju je za Europsku komisiju provela kompanija PwC (PricewatterhouseCoopers). Studija je objavljena pod nazivom „Zlatna knjiga e-Javne nabave“ (engl. The Golden Book of e-Procurement). Prvi korisnik, prema Strategiji, bit će Državni ured za središnju javnu nabavu. Iskustva iz drugih zemalja EU koje koriste slične sustave su, da se u kratkom vremenu, postižu vrlo značajni rezultati u nekoliko važnih područja:

-        Transparentnost i sprječavanje korupcije,
-        Povećanje konkurentnosti gospodarstva, posebno malog i srednjeg poduzetništva,
-        Racionalnije trošenje javnih sredstava,
-        Ubrzanje i smanjenje troškova same provedbe postupaka javne nabave,
-        Povoljnije cijene za javne naručitelje,
-        Standardizacija roba i usluga iz kategorija objedinjene javne nabave.

Navedeni sustav razvijen je na InfoDom-ovoj platformi za elektroničko poslovanje s primjenom za poslovne procese javne nabave, a koristi se, između ostalih tehnologija, i javna PKI infrastruktura FINA-e (elektronički potpis i vremenski žig).
Voditelj projekta je bila Alena Detan Karlović, a tim su sačinjavali Ante Vidović, Tomislav Jakopović i vanjski suradnici.