Press

InfoDomovi stručnjaci sudjelovali u uspješnoj implementaciji sustava e-Spis

26.08.2013. u hotelu Double Tree by Hilton u Zagrebu obilježen je službeni dovršetak IPA 2009 projekta „Implementacija eSpisa na odabrane općinske sudove”.
Uvođenje sustava eSpis na hrvatske sudove započelo je u studenom 2008. godine u sklopu PHARE 2006 programa, a dovršeno je ovim projektom vrijednim 519.989,00 eura kojeg je sa 85% sredstava sufinancirala Europska unija u sklopu IPA 2009 programa.  U sustav za praćenje sudskih predmeta uvedeni su svi općinski sudovi u Hrvatskoj, osim zagrebačkog Općinskog građanskog suda te svi trgovački i županijski sudovi.
Svrha ovog projekta jest podrška reformi pravosuđa te jačanje administrativne i upravljačke sposobnosti pravosudnog sustava RH. Projekt je vodila tvrtka IBM, a  InfoDom je u 2013. godini u svojstvu podizvođača provodio dio koji se odnosi na RollOut u sklopu kojega su bila pokrivena 33 općinska suda. Za uspjeh navedene komponente zaslužna je Dijana Šandrk Tustić koja je pokrivala aktivnosti:
 
 • Analiza učinaka i rezultata roll-out-a ICMS-a na 60 sudova (u okviru projekta Phare 2006: Support to Court Administration and Case Management Improvement), 
 • Implementacija treninga za ključne korisnike,
 • Kreiranje matrice prikupljanjem podataka o pojedinoj sudskoj organizaciji uključujući kadrovske podatke, uloge, odgovornosti, ovlaštenja, popis i hijerarhiju organizacijskih jedinica, te druge relevantne podatke potrebne za administriranje eSpisa,
 • Pružanje podrške sudovima tijekom trajanja projekta, (on site i off site):  organizacija i provedba eLearninga testiranja, organizacija i provedba testiranja, pomoć ključnim korisnicima u administriranju eSpisa, podrška ključnim korisnicima i krajnjim korisnicma u predprodukcijskom I produkcijskom radu.  
U sklopu ukupnog dosadašnjeg tijeka razvoja  eSpis sustava, InfoDom je sudjelovao u sljedećim komponentama:
 
 • Razvoj ICMSa za hrvatske sudove  te njegova implementacija na pilot sudove, 
 • Održavanje i nadogradnja ICMSa,
 • Roll-out eSpisa na 60 sudova, 
 • Roll-out eSpisa na 33 suda. 
U razvoju ICMS-a su sudjelovali:
 
 • Goran Marković, Voditelj projekta za Infodom, business analyst,
 • Ilija Ćaćić,Voditej development tima Infodoma, UML designer,
 • Višnja Šimunović Basić , UML designer,
 • Hrvoje Kegal, UML designer,
 • Mario Vidović, developer,
 • Mate Barun, developer,
 • Ana Kovačević, developer,
 • Ela Truhan, developer,
 • Davor Stanić, developer,
 • Ivana Bokun, developer,
 • Goran Vojković, pravni savjetnik,
 • Sanja Ganić, business analyst,
 • Dijana Šandrk Tustić, business analyst.
 
Na projektu održavanja i nadogradnje eSpisa su sudjelovali:
 
 • Marko Kovačić, developer,
 • Tihomir Smuđ, developer,
 • Davor Stanić, developer,
 • Ida Kukovec, developer,
 • Ana Kovačević, developer,
 • Tihomir Tomašević, developer.
 
Na projektu Roll-out eSpisa na 60 sudova su sudjelovali:
 
 • Goran Vojković,Key Expert 2 – Deputy Team Leader,
 • Dijana Šandrk Tustić,Roll-Out Business Analyst.
 
Na projektu Roll-out eSpisa na 33 suda je sudjelovala Dijana Šandrk Tustić kao Business analyst.