Press

Elektronički oglasnik javne nabave EOJN implementiran na SPIN@ platformi povezan sa europskim oglasnikom javne nabave TED

Tijekom pretpristupnog procesa Hrvatske Europskoj uniji, područje javne nabave sustavno je i postupno prilagođavano europskim standardima. Posljednja u nizu tih prilagodbi jest i obveza objavljivanja obavijesti u postupcima javne nabave u Službenom listu Europske unije, odnosno na Tenders Electronic Daily TED koji je online verzija „Dodatka Službenom listu Europske unije'“ posvećena europskoj javnoj nabavi. Slanje obavijesti u TED, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, dio je procesa koje podržava sustav EOJN. 
EOJN se temelji na InfoDomovoj SPIN@ platformi, a sam oglasnik jedan je od procesa koje platforma podržava. Integracija EOJN, odnosno SPIN@ platforme i TED-a provedena u nekoliko faza prema proceduri propisanoj od TED-a, čime su Narodne novine d.d., kao pružatelj usluge, dobile status eSendera i do danas su jedini e-Sender koji pokriva hrvatski jezik u Europskom oglasniku javne nabave.
Webservis na SPIN@ platformi za međunarodnu razmjenu podataka pušten je u produkciju 1.srpnja 2013. godine. EOJN- Elektronički oglasnik javne nabave je već s prvim danom ulaska Hrvatske u EU poslao putem web servisa objavu u Europski oglasnik javne nabave TED i primio odgovor.
Slanje obavijesti u TED odvija se automatski pomoću web-servisa. Jedina razlika za krajnje korisnike, naručitelje jest da ih sustav obavještava da će pripremljena obavijest biti poslana na objavu u Službenom listu Europske unije, u slučajevima kada postoji zakonska obveza, odnosno mogu sami odabrati slanje, ukoliko ne postoji obveza.