Press

InfoDom u međunarodnom konzorciju potpisao ugovor sa Ministarstvom zdravlja za realizaciju projekta „Integracija nacionalnih registara u zdravstvu“

Pored navedenog projekta BRP u HZZO, InfoDom je u sektoru zdravstva zabilježio dodatni uspjeh, sklopivši 26.08.2013. u konzorciju s kanadskom konzultantskom kućom Barrington Consulting Group ugovor s Ministarstvom zdravlja RH za realizaciju konzultantskog projekta, financiranog od Svjetske banke, „Integracija nacionalnih registara u Zdravstvu u hrvatski zdravstveni sustav“ u punom nazivu „Drafting the procurement documents (proposed specification for consulting services) for public bidding procedure for the Integration of national health registers (databases) in Croatian health system.“ Barringtonov i InfoDomov stručni tim je realizirao najbolju ponudu, nakon uspješnog natjecanja u jakoj međunarodnoj konkurenciji s konzultantskim kućama KPMG i Ernst & Young, dok Deloitte te konzorcij Consilium Unternehmensberatungs Ges.m.b.H. iz Austrije i KING ICT nisu prešli tehnički prag ocjena. 
Navedeni projekt realizira se u sklopu sredstava kojima je Svjetska banka financirala dvije kompnente razvoja zdravstva: Razvoj hitne medicinske službe i Projekt Investicijskog planiranja, koji se sastoji u institucionalnoj podršci Ministarstvu zdravlja za strateško planiranje, te time ima širu vrijednost u ukupnoj reformi zdravstva u Republici Hrvatskoj.
Projekt Integracije registara potpada pod navedenu drugu komponentu, te ima za cilj analizirati aktualno stanje i zahtjeve u pogledu integracije registara, te kreirati operativne dokumente i specifikacije za razvojnu fazu nacionalno integriranog zdravstvenog informacijskog sustava, koji će podržati implementaciju nacionalnih strateških projekata u zdravstvenoj skrbi. Projekt obuhvaća sve zdravstvene institucije u Hrvatskoj, a rok dovršetka je 31.12.2013. godine.

Projekt je multidisciplinarne prirode, te obuhvaća analitičko-pravne, poslovno procesne, javno zdravstvene (domenske) te tehnološke konzultantske usluge s  naglaskom na ekspertizu u interoperabilnosti. Sastoji se od tri komponente:
 
1. Evaluacija i analiza sadašnjeg stanja (as-is),
2. Evaluacija i analiza zahtjeva (to-be),
3. Priprema operativnih dokumenata i tehničke specifikacije. 

U tijeku je realizacija prve komponente, pri čemu Barringtonov i InfoDomov  konzultantski tim u intenzivnoj komunikaciji s predstavnicima Korisnika (tim od stručnjaka iz HZJZ i HZZO-a) i s ciljanim intervjuima u zdravstvenim ustanovama pokriva sljedeće elemente analize:
 
(i) pravno-regulatornu; 
(ii) poslovno-procesnu, koja je povezana s nastankom, vođenjem, upravljanjem i korištenjem registara, business processes (processes involved with  data registers); 
(iii) strukturu registara (baza podataka) i podataka: 
a. izvori podataka
b. matični podaci registara (master data)
c. matične kodne liste
d. upravljanje podacima 
e. razmjena podataka
f. sigurnost podataka 
(iv) role i odgovornosti
(v) korisnici  i ključni nositelji
(vi) sadašnje IT platforme registara; 
(vii) izvještavanje i analiza podataka; 
(viii) sadašnje potrebe i zahtjevi.
 
Ekspertize InfoDoma u području upravljanja  poslovnim procesima u javnom sektoru, u dizajnu procesnih, podatkovnih, funkcionalnih i tehnoloških arhitektura kompleksnih sustava zajedno s ekspertizom u  implementaciji Europskog okvira interoperabilnosti 2.0 na nacionalnim razinama, kao  i ekspertize Barrington Consulting Group s detaljnim poznavanjem suvremenih standarda i metoda unaprjeđenja zdravstvenih sustava i registara u zdravstvu, komplementarno  dolaze do izražaja s ciljem uspješne realizacije ovog projekta šire nacionalne  vrijednosti.