Press

InfoDom u međunarodnom konzorciju potpisao ugovor sa HZZO za realizaciju projekta „Reinženjering poslovnih procesa u HZZO“

U konzorciju s kompanijom Sofreco/Conseil Sante i tvrtkom Koris, InfoDom je  u međunarodnoj konkurenciji dobio projekt financiran od Svjetske banke pod nazivom „Reinženjering poslovnih procesa u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje“ sklopivši Ugovor s Ministarstvom zdravlja RH dana 20.08.2013.
Projekt je službeno započeo 03.09.2013. s rokom izvršenja do 31.12.2013. godine. Riječ je o projektu bitne važnosti za sektor zdravstva, s obzirom na glavne ciljeve za značajno i mjerljivo unaprijeđenje i optimizaciju poslovanja HZZO-a, koje će se ogledati u promjenama paradigmi radi uspostavljanja efektivnog upravljanja i efikasnih performansi kao i uspostavi transparentnih mehanizama poput:
  • promjene pristupa od vladine agencije/javnog tijela prema pristupu gdje je građanin u središtu;
  • prijelaza s funkcionalno orijentiranih performansi rada prema servisno orijentiranim performansama;
  • prijelaza s procjena baziranih na pojedinim izlaznim rezultatima prema procjenama s dobro definiranim ukupnim pokazateljima;
  • prijelaza s ad-hoc, parcijalnog pogleda na performanse i informacije prema integriranom pogledu temeljenom na sveobuhvatnim podacima.
Projekt je konzultantske naravi pri čemu dugogodišnja ekspertiza InfoDoma u području upravljanja poslovnim procesima, te napose i u okviru pristupa koji naglašava važnost Business Process Governance-a u  transformaciji organizacija u javnom sektoru daje dodanu vrijednost konzorcijskim partnerima i krajnjem korisniku. Krajnja svrha projekta je uspostava troškovno efikasnih i mjerljivih setova poslovnih procesa u cjelokupnom HZZO-u što će činiti solidni temelj unaprijeđenom sustavu upravljanja poslovnim procesima u HZZO-u baziranom na suvremenim IT rješenjima i ICT infrastrukturama kako bi se omogućilo bolje pružanje svih usluga HZZO-a prema građanima (G2C), gospodarstvu (G2B), drugim vladinim institucijama (G2G) kao i standardizacija razmjene podataka i podrška interoperabilnosti. U projektu sudjeluju InfoDomovi BPM stručnjaci iz Izvršnog centra za javne financije.