Press

Tvrtka InfoDom uspješno završila međunarodni projekt „Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka u BiH“

Usvajanjem završnog izvještaja projekta „Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka u BiH“ od strane Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave BiH 7. ožujka 2013.  tvrtka Info Dom d.o.o. uspješno je završila međunarodni projekt implementacije Europskog okvira interoperabilnosti na središnjoj razini u Bosni i Hercegovini.
Projekt je u okviru međunarodnog natječaja bio financiran iz Fonda za reformu javne uprave u BiH čiji su glavni donatori Delegacija Europske Unije u BiH, Ambasada Kraljevine Nizozemske u BiH, Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju (SIDA) i Odjel Ujedinjenog Kraljevstva za međunarodni razvoj i suradnju (DFID). Cilj projekta bio je stvaranje i usvajanje okvira interoperabilnosti za javnu upravu u Bosni i Hercegovini, potpuno u skladu s Europskim okvirom interoperabilnosti u verziji 2.0 (EIF2.0).
 
Eksperti konzultantskog tima tvrtke InfoDom d.o.o. razvili su Okvir interoperabilnosti BiH sa pripadnim tehničkim i semantičkim standardima čime su stvoreni preduvjeti za njegovo usvajanje na svim administrativnim razinama u BiH (državnoj, entitetskoj i razini Brčko distrikta).
Semantički i tehnički standardi razvijeni u okviru ovoga projekta obuhvaćaju rječnik podataka javne uprave BiH i katalog tehničkih standarda primjena kojih je temelj za ciljani razvoj i standardizirano povezivanje informacijskih sustava u javnoj upravi čime se izbjegava stvaranje informacijskih silosa i nepovezanih aplikacijskih rješenja. Riječ je o bitnom preduvjetu stvaranja homogene e-Uprave, koja može potaknuti razvoj elektroničkog poslovanja u gospodarstvu, te potaknuti umrežavanje unutar BiH, kao i s vanjskim svijetom u okviru jedinstvenog digitalnog tržišta EU“, izjavio je direktor Slavko Vidović, član ekspertnog tima.
Digitalna Agenda za Europu, jedna je od stožernih inicijativa u okviru Europe 2020, koja ima za cilj strukturno osnažiti europsko gospodarstvo, pomoći građanima i poslovnom sektoru da postignu maksimalne koristi od digitalnih tehnologija, a brzorastuću digitalnu ekonomiju učini održivom.

Republika Hrvatska, kao skorašnja punopravna članica EU, ima obvezu implementirati EIF 2.0 na nacionalnoj razini tijekom 2013. kao zadaću u okviru Akcijske točke 26 Digitalne agende. „Strateškim planom Ministarstva uprave za razdoblje 2013.- 2015“ predviđeno je usklađivanje Hrvatskog okvira interoperabilnosti sa  EIF 2.0. Implementacijom EIF2.0 u nacionalni okvir i donošenjem pratećih procesnih, semantičkih i tehničkih standarda stvorili bi se preduvjeti za sustavno i brzo uvođenje interoperabilnih elektroničkih usluga javne uprave u Republici Hrvatskoj.
Europska standardizacija treba pridonijeti stvaranju javne uprave koja će postati učinkovit servis građana i poslovnih subjekata, te osigurati visoke vrijednosti korištenjem otvorenih, interoperabilnih informacijskih sustava u okviru budućeg jedinstvenog digitalnog tržišta u EU.