Industrije

Financijske institucije


Regulatorne promjene, zaoštravanje konkurencije i sve veći zahtjevi klijenata za inovativna rješenja, samo su neki od ključnih izazova koje financijska industrija mora kontinuirano rješavati.
 

U tom kontekstu, IT predstavlja bitnu polugu za brzo i učinkovito ostvarivanje strateških ciljeva, ukoliko se upotrijebe na adekvatan način. Banke, osiguravatelji, štedionice i ostale financijske institucije, koje danas posluju u vrlo dinamičnim tržišnim uvjetima, moraju poravnati (eng. allign) svoje IT potrebe sa korporativnim ciljevima te stvoriti organizacijske uvjete za ubrzanje poslovanja.

InfoDom nudi široku paletu usluga i rješenja za financijske  institucije:
 • Strateško savjetovanje, uključujući koncepte i rješenja za strateško upravljanje, kontroling i mjerenje korporativnih

            performansi

 • IT konzalting, kao i razvoj inteligentnih „customized“ rješenja koja pružaju klijentu neograničenu fleksibilnost 
   
 • Rješenja i usluge vezane uz upravljanje znanjem
   
 • Rješenja i usluge vezane uz upravljanje procesima
   
 • Rješenja i usluge vezane uz upravljanje složenim programima i projektima
   
 • Rješenja i usluge vezane uz upravljanje internom revizijom

Reference:

HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK

Ugovor o nabavi aplikacije za provedbu postupaka nabave (2006.)
Dizajn i redizajn poslovnih procesa nabave unutar HBOR (2005.)

HRVATSKA NARODNA BANKA

Ugovor br. 1002348/07 o isporuci ACL software-a, tehničkoj podršci i edukaciji (2007.)
Ugovor o isporuci ACL softvera, tehničkoj podršci i edukaciji (2006.)

HYPO LEASING KROATIEN D.O.O.

Oracle e-BS Business System Implementation (2006.) 

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE

Ugovor o isporuci licenci ACL softvera i edukaciji (2007.)