Press

Ušteda i ubrzanje poslovanja kao najveće prednosti primjene e-Računa u EU

ODRŽANA KONFERENCIJA CBI KONZORCIJA TALIJANSKE UDRUGE BANAKA (Associazione Bancaria Italiana) O KORPORATIVNOM BANKARSTVU I ELEKTRONIČKOM RAČUNU


 MILANO, 2. prosinca 2011. godine  -  U sklopu konferencije CBI konzorcija Talijanske udruge banaka (Associazione Bancaria Italiana) o korporativnom bankarstvu i elektroničkom računu CBI 2011, održan je Međunarodni forum o elektroničkom računu (International Forum on Electronic Invoicing).
 
Forum je okupio vodeće europske stručnjake iz područja e-Računa koji su predstavili trenutačno stanje primjene i trendove razvoja elektroničkog računa u Europi i svijetu.
 
Na Forumu je kao predavač sudjelovao i Darko Gulija, Direktor linije proizvoda za e-Poslovanje hrvatske tvrtke InfoDom te član CEN radionice za e-Račun i  Nacionalnog vijeća za e-Poslovanje Hrvatske. Tijekom svog predavanja Darko Gulija predstavio je stanje primjene e-Računa u Hrvatskoj te rad na razvoju portala za upravljanje znanjem o e-Računu, CEN e-Invoice Gateway, u kojem je sudjelovao kao član radne grupe za razvoj svijesti i promociju Radionice za e-Račun europskog odbora za normizaciju CEN (CEN Workshop on e-Invoicing).
 
Nakon uvodnog govora gospođe Liliane Fratini Passi, CEO CBI konzorcija (organizatora skupa), sudionicima je pregled aktivnosti Europske komisije na području razvoja elektroničkog poslovanja dao Michel Catinat, Voditelj uprave D3 - ICT for Competitiveness and Industrial Innovation u Europskoj komisiji.
 
O aktivnostima na standardizaciji e-Računa govorio je i CEN-ov predstavnik u Europskom višedioničkom forumu za e-Račun, Peter Potgieser, dok je informacije o konstituiranju talijanskog višedioničkog foruma za e-Račun prezentirao Carmelo Piancaldini, talijanski predstavnik Europskog višedioničkog foruma za e-Račun.
 
Profesor Alessandro Perego sa milanske Politehnike (Politecnico di Milano) prezentirao je najnovije rezultate istraživanja učinaka e-Računa, a  Mike Doran i Tim McGrath, dopredsjednici za razvoj UN/CEFACT standarda za elektroničko poslovanje prikazali su novu organizacijsku strukturu za razvoj standarda UN/CEFACTA. O prekograničnoj razmjeni e-Računa u javnoj nabavi u sklopu PEPPOL projekta govorio je Giancarlo De Stefano, Ministero dell’Economia e delle Finanze.
 
Na Forumu je predstavljen i razvoj elektroničkog računa u četiri europske zemlje: Španjolskoj, Irskoj, Francuskoj te Hrvatskoj.
 
Forum je pokazao konvergenciju brojnih aktivnosti na razvoju elektroničkog računa koji doživljava zamah u cijeloj Europi te pokazao da je cilj Europske komisije da e-Račun postane predominantan oblik računa do 2020 godine zaista ostvariv.