Industrije

Telekomunikacije

U području telekomunikacija svim operaterima slijedi migracija sa osnovnih govornih usluga u cijeli spektar multimedijalnih servisa. Današnji operateri trude se biti prepoznatljivi kupcu, skratiti period od osmišljavanja do plasmana nove usluge, smanjiti cijenu proizvodnje usluge, definirati efikasne poslovne procese koji sve to podržavaju. InfoDom prepoznaje tržišnu poziciju svojih klijenata i prati ih u njihovim transformacijama i napredovanju.
 
U prošlih deset godina sudjelovali smo u velikom broju  raznorodnih projekata u području telekomunikacija, u implementaciji aplikativnih rješenja za fiksne i mobilne telekom operatere.

Naši fokusi su:
  • Konzalting
  • Snimke stanja i reinženjering poslovnih procesa
  • IT arhitekture i solucije
  • Acceptance i Testing
  • CRM ekspertiza
  • Billing ekspertiza

Obzirom na dosadašnje iskustvo i poznavanje poslovnog modela proizvodnje usluga (eTom) očekujemo razdoblje novih projekata i suradnje s operaterima, gdje se naša dodana vrijednost  prepoznaje u području povećanja učinkovitosti i smanjenja troškova operatera.

Težište našeg daljnjeg razvoja bit će u projektima na području implementacije  Next  Generation Network (NGN) servisa i koncepata, posebno u dijelu definiranja i implemenatacije učinkovitih poslovnih procesa.