Industrije

Državna i javna uprava

InfoDom aktivno prati zbivanja u području reforme javne uprave te sudjeluje u strateškim nacionalnim inicijativama koje uključuju poslovni sektor i na taj način povećava razinu svoje poslovne izvrsnosti. InfoDom, kao tvrtka „drugačijeg pristupa“, svoj „drugačiji pristup“ izazovima razvoja javnog sektora temelji na integraciji sustavnih znanja pravnih, ekonomskih i inženjerskih struka te na zakonskim, gospodarskim i tehnološkim okvirima podržanim ICT. InfoDomova iskustva i timovi mladih certificiranih stručnjaka stvaraju kvalitetne proizvode i usluge u području upravljanja znanjem (KMS), upravljanja poslovnim procesima (BPM), Enterprise Resource Management (ERP), te upravljanja dokumentima (DMS) te su kao takvi prepoznati i tijelima javne uprave. Paletom svojih prozvoda InfoDom nudi javnoj upravi podršku u integraciji poslovnih procesa ne samo unutar tijela javne uprave, već i između njih.
InfoDomov sustav e- Charter prva je interaktivna javna usluga s dvosmjernom komunikacijom i prva OneStopShop G2B usluga, ali i G2G usluga koja omogućava elektroničko komuniciranje ministarstava sa gospodarskim subjektima, ali i elektroničko povezivanje ministarstava međusobno. Stoga je e-Charter prva potpuno digitalizirana javna usluga u Hrvatskoj i prvi informacijski sustav integriran u poslovne procese više različitih ministarstava.
Iz područja eGovernmenta za poslovne funkcije tijela državne uprave nudimo rješenja i usluge za sve funkcije uređene Zakonom o sustavu državne uprave, Zakonom o proračunu i Zakonom o javnoj nabavi:
 
 
 Funkcija tijela državne uprave (TDU)
 Procesi za informatizaciju
 InfoDom ponuda
1.  
Priprema: zakona, propisa, strategija/
programa
 
- Provedba strategije kroz poslovne procese;
- Modeliranje primjene propisa
 
- Modeliranje procesa i propisa - ARIS (BPM);
- Praćenje razvoja propisa pomoću CROSS Plus;
- e-Sabo
2.

  Neposredno izvršenje zakona

 

- Poslovni procesi po posebnim zakonima i procesima

 

- Upravljački registri ministarstava (Državni registri);
- Razvoj SW za rad sustava pomoću tehnologija: IBM (Java - WS - DB2, Lotus Notes-Dommino Server-Domino Doc), Microsoft (.Net), Oracle (CDM)
3.  Inspekcijski nadzor  
- Definiranje nadležnosti TDU;
- Donošenje planova;
- Imenovanja i razrješenja inspektora;
- Upravljanje inspekcijskim slučajevima;
- Generiranje znanja u bazi znanja (ekspertni sustavi)
 - Sustav za planiranje i praćenje inspekcijskog nadzora e-INSPEKTOR
4.  Upravni nadzor - Podrška upravnom nadzoru  - e-INSPEKTOR
5.  Praćenje stanja - Praćenje zadovoljstva građana;
- Praćenje zadovoljstva gospodarstva;
- Naturalno / financijski pokazatelji po upravnim područjima
 - BSC (Balanced Scorecard)
6. Nabava, Riznica IT, Kadrovi, Uredsko poslovanje, Upravljanje dokumentacijom  
- Upravljanje nabavom i korištenjem proizvoda i usluga;
- Upravljanje proračunskim sredstvima;
- Upravljanje sustavom PPP
- Upravljanje inforesursima IRMA;
- HelpDesk usluge;
- Ekspertni sustav za provedbu stručnih ispita ESPI;
- Sustav za planiranje i izvršavanje nabave - SPIN@;
- Upravljanje razvojnim programima, projektima i uslugama;
- SRMA;
 
7.  Menadžment u tijelima državne uprave  
- Poslovno odlučivanje u TDU;
- Reinženjering poslovnih procesa u TDU;
- Upravljanje u TDU;
- Upravljanje provedbom strategije;
- Mjerenje izvedbe - Performance Measurement
 
- Modeliranje poslovnih procesa ARIS (BPM);
- Usluge BPR (Business Process Reeingineering);
- EPM (Executive Portfolio Management);
- BSC (Balanced Scorecard)
8. Policijski poslovi (vojna, temeljna, financijska, pravosudna)  
- Zaštita osoba, objekata;
- Raspoređivanje osoblja;
- Opremanje policajaca;
- Monitoring poslova
- xPolice;
- SRMA;
- Policijska odora