Proizvodi i usluge

SOA

 

SOA – IT arhitektura budućnosti

 

Korijeni SOA su brojni

 

Što je SOA?

Najkraće rečeno, SOA je arhitekturalni stil. Naravno, u smislu IT arhitekture. Kao svaki IT arhitekturalni stil, SOA predstavlja skup odrednica koje nastoje zadovoljiti zahtjeve postavljene pred IT sada, kao i u budućnosti. Najvažnije osobine SOA su:

 Enterprise – doseg SOA je cijeli enterprise tj. cijelo poduzeće ili državno tijelo

 Servisi – gradivni elementi SOA su servisi

Kombiniranje – implementacija poslovnih procesa ostvaruju se kombiniranjem (orkestracija i koreografija) servisa i njihovom višekratnom uporabom, u skladu s osnovnom premisom SOA da jednom kada razvijemo kvalitetan skup servisa, trud potreban za implementaciju poslovnih procesa se drastično smanjuje

 Podređenost poslovanju – SOA, kao IT arhitektura, mora biti podređena poslovnoj arhitekturi

 Životni ciklus – servisi imaju međusobno nezavisne životne cikluse i verzioniranje kojima je potrebno upravljati

Razmjena podataka – SOA se redovito pojavljuje u scenarijima razmjene podataka između aplikacijskih sustava, unutar poduzeća (Enterprise Application Integration, EAI) ili izvan njegovih granica (B2B) te između istovrsnih ili heterogenih tehnologija.

Potrebno je uočiti da razmjena podataka između aplikacijskih sustava nije ono prema čemu SOA teži, nego je to realnost s kojom se mora nositi. Naime, unutar svakog složenijeg IT okružja, već postoji veći broj specijaliziranih aplikacijskih sustava. Razlozi za takvu situaciju su, dakako, povijesni. Dobavljači su proizvodili specijalizirane sustave koji su podržavali pojedine poslovne procese, a poduzeća su ih kupovala. Ako i nisu kupljeni, nego proizvedeni vlastitim snagama, bili su to odvojeni projekti. Ono što je loše u takvoj situaciji jest dupliciranje napora. Mnogi gradivni elementi, proizvedeni za implementaciju određenih poslovnih procesa, proizvode se, plaćaju i održavaju opet iznova za potrebu implementacije drugih poslovnih procesa. Što je još gore ti duplikati nisu nikad jednaki jer su nastali od strane različitih ljudi, u različitim vremenima, uz različite pretpostavke, koriste različite strukture podataka itd. To je razlog zašto EAI projekti mogu biti vrlo složeni.

SOA nastoji riješiti taj problem uvođenjem servisa dizajniranih za ponovnu uporabu, u smislu da ih se može uvijek ponovo koristiti za potrebe implementacije bilo kojeg poslovnog procesa. Naravno, pri tome ne zagovara ukidanje postojećih aplikacijskih sustava, već identificiranje ponovo iskoristivih funkcionalnosti u sustavima i eksponiranje tih funkcionalnosti kao servisa.

 
SOA – ciljevi i koristi

Želimo li izdvojiti nekoliko osnovnih ciljeva koje ima SOA, onda su to: agilnost poslovanja, poravnanje poslovanja i informatike te povećan povrat investicija u IT.

Znamo da promjena u poslovanju poduzeća može ponekada uzrokovati mjesece radova za implementaciju potrebnih promjena u aplikacijskim sustavima poduzeća. Opstanak u današnjem svijetu, od poduzeća zahtijeva sposobnost brze prilagodbe promjenama i/ili brzog kreiranja novog proizvoda ili usluge. Ta osobina naziva se agilnost poslovanja. SOA doprinosi agilnosti poslovanja, prije svega, kroz principe labavog povezivanja (loose coupling) te ponovne uporabivosti.

Prema IBM-u, jedan od osnovnih ciljeva SOA je poravnanje između poslovnog svijeta i svijeta informacijske tehnologije na način koji će povećati efikasnost oba svijeta. Znamo da prečesto postoji određeno nerazumijevanje između ta dva svijeta. SOA, naravno, podrazumijeva postojanje poslovne arhitekture i njome je vođena ali teži prema iskazivanju poslovne arhitekture kroz skup centraliziranih i ponovo iskoristivih poslovnih funkcija (koje će biti implementirane kao servisi). Time je pitanje ponovne iskoristivosti, kojim se tradicionalno bave isključivo IT arhitekti, promovirano na viši nivo, nivo poslovnih modela. Zbog toga SOA zahtijeva stalnu kvalitetnu suradnju poslovnih analitičara i IT arhitekata u procesu u kojem oni zajednički promišljaju što je specifično za poslovni proces (jednokratno iskoristivo), što ima potencijal ponovne iskoristivosti, što se može komponirati pomoću postojećeg itd.

 

SOA obećava povećan povrat ulaganja u IT kroz ponovnu iskoristivost servisa. Dobro dizajniran inventar servisa trebao bi, kako vrijeme prolazi, sve više vraćati ulaganja u njega.

Trebate li SOA, ESB ili integracijsko rješenje, za javni ili privatni sektor, u Microsoft, Tibco, IBM ili Oracle tehnologiji, s punom povjerenjem možete se obratiti Infodomovim stručnjacima.
Oni će pažljivom primjenom principa servisne orijentacije povezati vaše postojeće servise, eksponirati postojeće sustave kao nove servise ili zgraditi posve nove servise i oblikovati ih u IT arhitekturu koja će biti fleksibilna i jednostavna za održavanje i promjene.

Članak o SOA arhitekturi koji je objavljen u Infotrendu pročitajte ovdje