Press

Trendovi na tržištu telekomunikacija

Najnovije informacije i znanja s lokalnog, regionalnog i globalnog telekomunikacionog i IT tržišta predstavljene su na 2. SEE Telekom Areni koja se 7. lipnja održala u hotelu Hyatt u Beogradu.  Na konferenciji se govorilo o razvoju telekomunikacijskog tržišta u Srbiji i regiji, budućnosti fiksne telefonije, digitalnoj TV, razvoju mobilnih aplikacija te najnovijim dostignućima u području e-Uprave.

 

 Kao tvrtka s brojnim referencama na području telekomunikacija InfoDom je aktivno sudjelovao na 2. SEE Telekom Areni.