Press

InfoDom u upisniku znanstvenih organizacija

InfoDom već dulji niz godina provodi visokokvalitetna istraživanja s ciljem razvoja i implementacije novih poslovnih modela i platformi za upravljanje znanjem. Dobivanjem dopusnice za obavljanje znanstvenih djelatnosti, koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, te svrstavanjem u upisnik znanstvenih organizacija InfoDom potvrđuje zadovoljavanje uvjeta izvrsnosti za vođenje nacionalnih znanstvenih projekata.

Znanstveno –istraživačke aktivnosti InfoDoma uz znanstvena istraživanja uključuju i prijenos rezultata istraživanja u praksu kroz razvoj i implementaciju softverskih sustava, organizaciju znanstveno-stručnih skupova i poslovnu edukaciju. InfoDomovi znanstvenici provode interne znanstveno-razvojne projekte i surađuju sa znanstvenim i visokoškolskim ustanovama na znanstvenim i razvojnim projektima, u poslijediplomskoj nastavi, mentorstvu poslijediplomskih studenata i organizaciji znanstveno-stručnih skupova.