Press

GS1 seminar o e-Poslovanju

 U konferencijskom centru Hypo Expo, u Slavonskoj aveniji 6, 29. listopada održan je seminar GS1 i elektronička razmjena podataka na kojem je  predavanje pod nazivom „BPM-om i CPM-om do maksimizacije učinaka EDI“ održao Darko Gulija iz Infodoma.

Ukidanjem pravnih barijera i stvaranjem kritične mase stvaraju se uvjeti za širi prelazak gospodarstva na e-Poslovanje. Osnovna ideja prezentacije je da se ne može prijeći na e-Poslovanje, a da poslovni procesi tvrtke ostanu isti kao u „konvencionalnom“ poslovanju. Iako već sam prelazak na e-Poslovanje donosi uštede, prelaskom na EDI pruža se mogućnost snimanja stvarnog toka izvršavanja procesa i mjerenja performansi gotovo u realnom vremenu. Time se sam proces može dodatno unaprijediti i dovesti do optimuma čime se uštede znatno povećavaju. Za pokretanje e-Poslovanja nužna je standardizacija usluga i tehničkih rješenja, uspostava interoperabilnosti (pravne, procesne, semantičke i tehničke) te uspostava certificirane i porezno prihvatljive e-Arhive zasnovane na međunarodnim standardima kao što je MoReq2. Mjerenjem performansi sustava i praćenjem ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI) osigurava se da investicije u e-Poslovanje ostvare maksimalan učinak i dovedu do povećanja efikasnosti i konkurentnosti tvrtke.

GS1 je neprofitna međunarodna organizacija usmjerena na razvoj i unaprijeđenje globalnih standarda, tehnologija i poslovnih rješenja kojima je cilj povećanje učinkovitosti i preglednosti lanaca opskrbe i potražnje, globalno u svim sektorima. Nastala je spajanjem EAN Internationala i Uniform Code Councila (UCC) 2004. godine i danas djeluje u 108 nacionalnih organizacija u 155 država. Aktivnosti GS1 pokreće i podržava više od milijun tvrtki u cijelom svijetu, koje posluju duž globalnog opskrbnog lanca u više od dvadeset industrijskih sektora, od robe široke potrošnje do zdravstva i obrane, a dnevno obave preko pet milijardi transakcija.