Proizvodi i usluge

Sustavi platforme

e-BAP platforma sastoji se od više međusobno integriranih sustava:  • Menadžerski registri - sustav za brzo uspostavljanje i upravljanje raznorodnim sustavima baziranim na registrima. Uz veliki set postojećih pre-definiranih registara.
  • e-Sjednice -  sustav za (višerazinsko) zajedničko elektroničko upravljanje i vođenje sjednica uprave ili nižih kolegija.
  • Portal - intranet portal sa svrhom objave zajedničke dokumentacije, te prikaza dokumentacije iz drugih sustava.
  • CROSS -  sustav za upravljanje poslovnim procesima, poslovnim slučajevima i poslovnom dokumentacijom. Pokriva kompletan proces upravljanja poslovnom dokumentacijom, uz dodatne module za upravljanje arhivskom građom (arhiviranje, korištenje, izlučivanje), te evidenciju popisa i količina arhivske građe - ePAGis.
  • DMS - back-end sustava CROSS sa svrhom pohrane i manipulacija digitalnim dokumentima, verzioniranje, kontrolom pristupa, sigurnosnim politikama, itd.
  • ESB - centralna sabirnica elektroničkih servisa sa svrhom orkestracije (preusmjeravanja) podataka i dokumenata između internih i vanjskih sustava.
  • BMS - upravljanje, obrada i praćenje javnih nadmetanja s pokrivanjem kompletnog tijeka procesa (učitavanje objava, javljanje, obrada, predaja ponude, praćenje objava, ugovaranje). Sustav definiran na bazi menadžerskih registara.
  • MDM - sustav za upravljanje središnjim podacima organizacije (organizacijska struktura, dokumentacijska mjesta, lokacije,  radna mjesta, rasporedi, klase, korisnici sustava, itd.).

Brošuru e-BAP možete preuzeti ovdje.