Press

InfoDom na Konferenciji o upravljanju ljudskim resursima

 
Upravljanje ljudskim resursima uvijek je aktualna i nezaobilazna tema, posebice u 2009. godini globalnih ekonomskih promjena. Promjene su neizbježne i vječne pa pitanje koje si svakodnevno možemo i trebamo postaviti jest: Želimo li promjenama upravljati ili ih samo preživjeti?
 
Cilj osme SEE Human Resource Management Arene,  koja se 20. i 21. listopada održala u Hotelu Westin, bio je potaknuti na razmišljanje, diskusiju, a time i preispitivanje dosadašnjeg načina funkcioniranja i uloge HR-a te ponuditi alate i informacije koje će mnogima dati novu perspektivu i time olakšati reagiranje na novonastale okolnosti.  Konferencija je bila podijeljena u četiri cjeline -  HR i leadership: preživljavanje promjena ili upravljanje promjenama, Upravljanje ugledom kompanije u vrijeme nepopulanih promnjena i mjera, Talent Management: Kako održati zdrav vrt u surovim uvjetima i Nagrađivanje kao motivacija i kao ušteda: kreativnost na djelu.
Prvog dana konferencije predavanje pod nazivom „Razvoj kompetencija za egzekuciju strategija“ održao je direktor InfoDoma prof. dr. sc. Slavko Vidović.