Press

InfoDom na Telecom Areni u Beogradu

 
Nakon pet održanih Telekom Arena u Zagrebu, u Beogradu je 2. i 3. lipnja održana konferencija o elektronskim komunikacijama 1. SEE Telecom Arena. Kako je telekom industrija jedna od najdinamičnijih industrija i podložna je stalnim promjenama, beogradska konferencija bila je fokusirana na nekoliko tema -  nacrt novog zakona o telekomunikacijama, strategija broadbanda, akcijski plan za digitalnu televiziju i investicije te globalni i regionalni trendovi u telekom sektoru.
 
Na konferenciji se predstavio Infodom kao ponuditelja rješenja i partnerska firma na području telekomunikacija. Prezentaciju BPM, CMS i DMS za uspešnog telekom operatera“ održao je direktor poslovnog područja implementacije i sistem-integracije Boris Blumenschein.