Proizvodi i usluge

BPM: Business Process Management

Upravljanje poslovnim procesima (BPM) je poslovna filozofija upravljanja. Nadalje, BPM je područje znanja koje objedinjuje poslovne procese i informacijsku tehnologiju kroz korištenje raznih metoda i tehnika za izradu, upravljanje i analizu radnih procesa koji uključuju ljude, organizacije, aplikacije, dokumente i razne druge informacije kao sastavne dijelove nekoga poslovnog procesa. To je menadžerska disciplina koja uključuje metodologiju i procesno-orijentirano kulturu koja je izložena zavisnosti svih sudionika jednih o drugima u procesnom lancu, kao i čitav niz aktivnosti koje su važne na različitim razinama života poslovnog procesa. Uključuje ne samo softverske aplikacije već i ljude, vlasnike procesa, analitičare, IT dizajnere i poslovne korisnike s različitim vještinama.

Poslovanje je sustav integriranih procesa. Shvaćati kako se odvija poslovanje i komuniciranje o istom između zaposlenika, partnera, kupaca i dobavljača kritična je konkurentna, poslovna prednost. Poslovni procesi koji imaju svoj životni ciklus mogu se korištenjem informacijske tehnologije dokumentirati i automatizirati te se na taj način može direktno utjecati na smanjenje troškova.

Danas se i IT i poslovni stručnjaci slažu da uspješan sustav počinje s potpunim razumijevanjem poslovnih procesa organizacije: modelom poslovnih procesa, te da su poslovni procesi ključni faktor u integraciji organizacije. Razvoj tehnologija za upravljanje poslovnim procesima omogućava menadžerima izdvojiti tokove procesa i poslovnih pravila od aplikacija koje su u podlozi i infrastrukture, te direktne promjene na istim.
Cilj BPM-a jest ne samo preslikati postojeće poslovne procese u informacijski sustav, već ih i unaprijediti onime što informacijska tehnologija nudi.

BPM rješenja omogućavaju nadgledanje izvršavanja poslovnih procesa u realnom vremenu, što uvelike olakšava rad te drastično smanjuje vrijeme odziva u kritičnim situacijama.

Aktivnosti BPM rješenja mogu se ugrubo podijeliti na tri dijela:
  • dizajn poslovnih procesa
  • izvršavanje poslovnih procesa
  • nadzor poslovnih procesa.