Proizvodi i usluge

ESB: Enterprise Service Bus

Integracija aplikacija i podataka je najveći izazov današnjice stavljan pred moderne kompanije. Izgradnja  Poslovne Sabirnice (Enterprise Service Bus) je najbrži i najisplativiji način odgovora na ovaj izazov. Informacije u ovome dokumentu su osnova izgradnje informacijskog sustava baziranog na uslugama.

 

Referentna ESB arhitektura
Korištenje Web Servisa, preko Interneta ili intraneta, u arhitekturi informacijskog sustava stvara veliki broj pristupnih točaka. Upravljanje i održavanje velikog broja pristupnih točaka je izrazito teško. Organizacije koje koriste veliki broj servisa, te teže Service-oriented Architecture-i moraju osigurati pouzdanu komunikacijsku infrastrukturu, inteligentno preusmjeravanje, i međusobnu interakciju među servisima/uslugama.

Aplikacijski poslužitelji omogućavaju keširanje veza (connection pooling), upravljanje transakcijama, upravljanje životnim ciklusom objekata, te na taj način olakšavaju razvoj novih aplikacija. Slično, EBS osigurava standardnu komunikaciju i integraciju. EBS koristi industrijske standarde za većinu funkcionalnosti i na taj način osigurava neovisnost o platformi i interoperabilnost različitih sustava.

ESB nije novi softverski proizvod već način, put za integraciju aplikacija, koordinaciju resursa i upravljanje informacijama. ESB za razliku od drugih pristupa integriranju, interoperabilnosti distribuiranih aplikacijskih sustava (npr. RPC) povezuje aplikacije koje se izvršavaju paralelno na različitim platformama, napisane različitim programskim jezicima korištenjem različitih programskih modela.