Reference

Klijenti

Naši klijenti i mi
 
Naš pogled prema budućnosti temeljimo na:
 •  Kreativnom i usklađenom zajedništvu i suradnji s klijentima. Svaki projekt, u suradnji s klijentima, usmjeravamo u ostvarenje njihove kao i naše Misije-Vizije-Strategije, što rezultira stvaranjem pojedinačne i opće dobrobiti.
 • Razvoju upravljanja zasnovanom na modelima i mjerenjima, koji proizlaze iz trojstva Misija-Vizija-Strategija. Naši modeli i mjerenja podržani su monitoringom i uravnoteženim bodovnim sustavima (Balanced Scorecard). Odatle proizlazi i naš moto tzv. “4M formula” - Modeling, Measurement, Monitoring, Management (modelirati - mjeriti - nadzirati - upravljati).
 • Prepoznavanju, razvoju i primjeni svih znanja, organizacijskih modela i rješenja pomoću kojih djelujemo kao tvrtka istinski vođena znanjem. Sve to radimo uz pomoć naših tehnologijskih partnera: IBM-a, Microsoft-a i Oracle-a, čiji smo certificirani partneri.
Tvrtka smo najnovijih kompetentnih znanja i tehnologija, rastuće organizacijske kulture te odgovarajućeg kapitala. Time jamčimo: visoku kvalitetu rezultata, isporuku novih vrijednosti našim klijentima, stabilnost poslovanja i razvoja te podržavamo motiviranost, učenje i stalni razvoj zaposlenika.
 

e-Government

 

e-Business

 

 • Državna geodetska uprava
 • Hrvatska narodna banka
 • Hrvatski sabor 
 • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
 • Ministarstvo turizma 
 • Lučke kapetanije i lučke ispostave (70+) 
 • Ministarstvo unutarnjih poslova
 • Ministarstvo financija
 • Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi 
 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
 • Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva 
 • Ministarstvo obrane Republike Hrvatske 
 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva
 • Državni ured za reviziju 
 • Ministarstvo pravosuđa
 • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 • Grad Zagreb
 • Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba i Zagrebačke županije
 • Tuzlanski kanton Bosne i Hercegovine

 

 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak
 • Dalekovod d.d. 
 • Hep d.d. 
 • Financijska agencija 
 • Hrvatska radiotelevizija 
 • Hypo-Leasing Kroatien d.o.o. 
 • Hrvatske željeznice
 • PLINACRO d.o.o. 
 • Narodne novine d.d.
 • Odašiljači i veze d.o.o.
 • Oracle Hrvatska d.o.o.
 • T-Hrvatski Telekom d.d. 
 • Tvornica cementa HOLCIM Hrvatska d.d. 
 • Centralna banka Bosne i Hercegovine